Je loon in pc 331 Gezondheidspromotie

Hoe zit het met de verloning in de non-profit?

Geld munten3
Voor de start van de Witte Woede waren de lonen van de non-profit werknemers ongelooflijk laag. Dankzij vele onderhandelingen en acties gingen we stap voor stap vooruit. We kregen meer maatschappelijke waardering voor het werk in zorg, welzijn en cultuur. Dat betekent ook het recht op een degelijk inkomen voor onze inzet als werknemers.Inkomen is méér dan je maandloon. Het betekent ook betere vergoedingen voor werken op onregelmatige werktijden (weekends, feestdagen, nacht,..), hogere eindejaarspremies en vergoedingen voor woon-werkverkeer.

De LBC-NVK onderhandelt met de overheid en met de werkgevers om tot akkoorden en collectieve arbeidsovereenkomsten te komen. Die akkoorden zorgen voor vooruitgang en garanties voor alle werknemers. Dat is een erezaak voor de LBC-NVK. Net als in andere sectoren, hebben werknemers in de non-profit recht op een degelijk loon.

Recht op maandloon: je loonschaal of barema

Je loon hangt vooral af van je functie. Daar hoort een loonschaal of barema bij. Elk barema heeft een cijfer of letter als code. Je vindt hier een overzicht van de loonbarema's van de hele non-profitsector.
Je loon hangt ook af van je aantal dienstjaren of anciënniteit bij je huidige werkgever, en eventueel in de sector als je al elders hebt gewerkt. Je barema evolueert volgens die loonanciënniteit. Die barema-anciënniteit vind je op je loonbrief. Een aantal sectorale regels bepalen hoeveel anciënniteit je meeneemt als je van werkgever of van sector verandert. Voor meer informatie, advies of nazicht kan je beroep doen op afgevaardigden van de LBC-NVK. 
Uiteraard bepaalt ook je contractuele arbeidstijd het loon. Iedereen, voltijds of deeltijds, heeft recht op een vast maandloon, maar het bedrag verschilt natuurlijk volgens het percentage van de arbeidstijd in je arbeidsovereenkomst (b.v. 100% is een voltijdse arbeidsovereenkomst, 50% is een halftijdse arbeidsovereenkomst, of soms uitgedrukt in een breuk, bijv. 19/38). De loonschalen geven steeds het voltijds loon weer. Voor een deeltijdse arbeidsovereenkomst pas je dat in verhouding aan.
Je vindt alle loonschalen aan de huidige index op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.

Eindejaarspremie PC 331

Geld munten3

Gezondheidspromotie

Bedrag van de premie
132,81 euro + 7,57% van bruto jaarloon (= brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
Behalve voor zuivere FCUD-werknemers, die hebben de volgende eindejaarstoelage:
1) Variabel gedeelte: 6,55% van brutojaarloon (=brutoloon maand oktober inclusief haard- of standplaatstoelage x 12)
2) Vast geïndexeerd gedeelte van 343,23 euro
3) Verminderd met een vast niet geïndexeerd gedeelte: 600,31 euro
Toekenningsmodaliteiten
  • In dienst van 1/1/17 tot 30/9/17 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
  • Deeltijdsen pro rata.
Tijdstip van betaling
December