Werkbeleving

Werkbeleving in de podiumkunsten- en muzieksector

We peilden met het fonds voor de podiumkunsten en Attentia in het najaar 2016 via een grootschalige bevraging naar de werkbeleving in de podiumkunsten- en muzieksector. 1123 personen uit 95 organisaties namen deel, zowel vaste medewerkers als flexwerkers/freelancers. Op 28 maart stelden we de resultaten voor van deze enquête. Werknemers werken zeer graag in de sector (91%), maar 47% van de bevraagden ervaart een grote herstelnood en zelfs 26% ervaart dit altijd. Meer dan een kwart van de bevraagden dreigt uit te vallen wegens ziekte binnen zes maanden indien er geen ruimte voor herstel komt.   
Is dit herkenbaar voor jou? 
Op www.podiumkunsten.be/werkbeleving vind je de resultaten.  
We slaagden erin om met de werkgeversorganisatie oKo een gezamenlijk sectorplan op te maken. In dit plan stellen we verschillende pistes voor om de problematiek van de hoge werkdruk aan te pakken, o.a.: 
  • sensibilisering rond thema in de organisaties en organisaties moeten hierover in overleg met personeel gaan en actieplan opmaken;
  • organisaties moeten bij opmaak van de programmatie impact op werkplanning inschatten en eventueel tijdig bijsturen;
  • bij toekenningen projectsubsidies en werkbeurzen moet rekening worden gehouden met realistische personeelskost.
Ook verloning, werk-leef flexibiliteit en loopbaanmogelijkheden moeten we aanpakken:
  • pleidooi voor meer jobs om werkdruk aan te pakken;
  • modellen ontwikkelen om rechtstreekse tewerkstelling op te waarderen en te faciliteren;
  • verlengen sectorafspraken over landingsbaan en tijdskrediet en arbeidsvoorwaarden aanpassen;
  • we willen een nieuw VIA (Vlaams intersectoraal Akkoord) voor de kunsten (sectorakkoord) en vragen aan de Vlaamse Overheid om de onderhandelingen op te starten;
  • werknemers de weg wijzen naar loopbaanbegeleiding van de sector INTER.MEZZO of andere zoals bv. www.jeloopbaan.be.
Met specifieke aandacht voor flexwerkers.
In elke organisatie moeten medewerkers en werkgever praten over de werkbeleving om nadien een actieplan op te maken. Je kan ons steeds om advies vragen.  
Heb je ideeën om het werken in je sector te verbeteren? Deel ze met ons.