PC 304 Podiumkunsten

Podiumkunsten
Wie werkt in de cultuursector heeft een mooi beroep gekozen. Kunst en cultuur zijn broodnodig in onze samenleving. Iedereen die actief is in de kunsten verdient dan ook een goede sociale bescherming, een correcte verloning en een goede ondersteuning en waardering zodat er in de meest optimale omstandigheden kan gewerkt worden.
Op dat gebied is er nog veel werk aan de winkel. De vele medewerkers werken graag en zijn enorm geëngageerd in hun werk, maar zij ervaren een grote nood aan recuperatietijd, ervaren moeilijkheden om het werk en het privé-leven op elkaar af te stemmen en de verloning is te laag.

Vooral flexwerkers hebben het zwaar. Het werk van kunstenaars en van creatievelingen wordt vaak enorm onderschat en ondergewaardeerd. Nog al te vaak wordt er niet correct verloond of is er van verloning geen sprake. Er wordt misbruik gemaakt van de passie die kunstenaars drijft en van de individuele situatie waarin zij en alle flexwerkers zich bevinden.
Een duurzame loopbaan uitbouwen is geen sinecure, werknemers in de sector rijgen de korte contracten aan elkaar, kennen vaak geen inkomenszekerheid en worden moedeloos van de bijhorende administratie.
De LBC-NVK wil meewerken aan een verdere professionalisering van de sector. We doen dat door medewerkers goed te informeren en te verenigen rond thema’s die hen aanbelangen. We moedigen organisaties aan in te zetten op een kwalitatieve verbetering van hun werking en op een goede zakelijke omkadering. Een goed overleg met alle medewerkers maakt daar deel van uit.
Ook de bevoegde overheid heeft daarin haar rol te spelen. We spreken haar aan om meer te investeren in de cultuursector in het algemeen en in een verbetering van de loon -en arbeidsomstandigheden van de cultuurwerkers in het bijzonder.
Dit zowel voor vaste medewerkers als voor flexwerkers. Er is ook meer controle nodig op de toepassing van het arbeidsrecht en spelers die het niet nauw nemen met de spelregels moeten aangepakt worden.