PC 304 Podiumkunsten

Podiumkunsten
Sinds 1 maart 2016 is de LBC-NVK dé vakbond voor de werknemers in PC 304 (Podiumkunsten). LBC-NVK volgt al veel langer de socio-culturele sector en de mediasector op. Hierdoor is het vanzelfsprekend dat ook de private cultuursector ingebed wordt in ons syndicale werk.
Dat betekent dat medewerkers uit de cultuursector net zoals bv. verpleegsters, bankbedienden, ingenieurs, accountants, kassiersters en kinderverzorgsters beroep kunnen doen op de diensten van de LBC-NVK. De LBC-NVK verdedigt zowel de individuele als de collectieve belangen van werknemers uit ruim 40 verschillende paritaire comités, waaronder nu dus ook het PC 304 van de podiumkunsten.
De cultuursector is bij LBC-NVK ingebed in de bredere non-profitsector. Meer informatie over de werking van de LBC-NVK in het algemeen en de non-profitsector in het bijzonder vindt u op onze website www.lbc-nvk.be. Ook op www.wittewoede.be vindt u een pak aan waardevolle informatie over de sector. Alle concrete info over de sector van de podiumkunsten vind je op www.cultuurvakbond.be.

Met alle vragen over uw arbeidscontract of uw rechten als werknemer in de cultuursector (o.a. paritair comité 304), kan u bij ons terecht. In al deze secretariaten kan u rekenen op de steun van onze juridische medewerkers. Maak liefst vooraf een afspraak, dan voorzien wij alvast de nodige tijd voor u.
Ook de collectieve belangen van de werknemers uit de cultuursector worden door ons verdedigd. Een ploeg van vakbondssecretarissen en -militanten staat klaar om de loon- en arbeidsvoorwaarden in de sector te beschermen en te verbeteren. Bij LBC-NVK bent u aan het juiste adres!