Eindejaarspremie

Eindejaarspremie PC 304

Geld2
Eindejaarspremie voor de werknemers tewerkgesteld bij een werkgever uit de sector met maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en ingeschreven op de Nederlandse taalrol + gesubsidieerd ( op basis van één van de volgende decreten/reglementeringen: het kunstendecreet, de organisaties van beleidsdomein cultuur, jeugd, sport, media, circusdecreet, jeugd- en kinderrechtenbeleid).

Bedrag van de premie

433,50 euro voor werknemers met een arbeidsovereenkomst van 4 of meer maanden,

Toekenningsmodaliteiten

  • Minstens 4 maanden in dienst.
  • Effectieve prestaties of gelijkstellingen tussen 1/01/2016 en 31/12/2016 maar proportioneel indien men minder gewerkt heeft.
  • Voor deeltijdsen: pro-rata.

Tijdstip van betaling

  • December 2016

    Wie geen recht heeft op een eindejaarspremie wegens contract van bepaalde duur of voor duidelijk omschreven werk, ontvangt per gewerkte/gelijkgestelde dag in 2015 een ecocheque van 10 euro en dit met een maximum van 250 euro. Dit maximaal bedrag kan eventueel lager liggen op basis van het beschikbare budget en het aantal rechthebbenden.