Vakbondspremie in PC 304

Geld munten3
Een sectorale vakbondspremie maakt dat lid worden van de LBC-NVK een heel pak goedkoper wordt. Ben je vakbondslid, dan heb je recht op een vakbondspremie als je in 2015 rechtstreeks hebt gewerkt voor een gesubsidieerde organisatie in de sector van de podiumkunsten. 
De vakbondspremie bedraagt voor het jaar 2016 65 euro voor wie op 1 januari minstens zes maanden lid was. Ben je minstens drie maanden lid, dan ontvang je de helft van dat bedrag. Vakbondslid worden en zijn is zo een stuk goedkoper, de dienstverlening en belangenbehartiging krijg je wel voor de volle 100%. 
Voorwaarden
  • Lid zijn van een vakbond. Wie op 1 januari 6 maanden lid was, heeft recht op de volle premie. Wie minstens 3 maanden lid was, ontvangt de helft van het bedrag. 
  • In het refertejaar ten minste 1 dag gewerkt hebben voor een bedrijf dat valt onder pc 304.
Bedrag 
  • Indien 6 maanden lidmaatschap: 65 euro 
  • Indien 3 maanden lidmaatschap: 32,5 euro
Betaalperiode
  • 01/12 – 30/06