Indexverhoging PC 330 en 327.01

Indexaanpassing doet lonen met 2% stijgen!

Geld loonbrief
2% meer loon vanaf juni 2016, dat is goed nieuws! Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een cadeautje van je werkgever. Ook de regering heeft niet ineens besloten dat jij meer moet verdienen.
Je loon gaat er met 2% op vooruit dankzij de index. De indexering van de lonen is superbelangrijk. Want daardoor blijven de lonen de stijging van de levensduurte volgen, zonder dat daarover telkens een akkoord moet worden gesloten.
De politiek wil al lang de index uithollen of, liever nog, zelfs helemaal afschaffen. Ze hebben ons in de voorbije periode al een keer een indexverhoging afgepakt. Dat is bijzonder onverstandig want zonder de index zouden de lonen meer en meer achterop geraken. 
Bovendien zijn het ook de lonen van de werknemers die de sociale zekerheid financieren. Betere lonen bevorderen de koopkracht, de werkgelegenheid en een solidaire sociale zekerheid.
Het spreekt voor zich dat de LBC-NVK absoluut dat unieke indexsysteem wil behouden. De lonen en de sociale uitkeringen moeten de stijging van de levensduurte volgen. De LBC-NVK heeft de index altijd verdedigd en wij zullen dat ook altijd blijven doen. 
Natuurlijk is de index alleen niet voldoende om de koopkracht te bewaren en te verbeteren. De verdere evolutie van de lonen zal onderhandeld worden in de volgende sociale akkoorden. Ook daar zullen de ministers en de werkgevers de LBC-NVK als vakbond voor alle werknemers in de sector van zorg, welzijn en cultuur zeker en vast tegenkomen.
Meer info? Vragen?
Voor meer info, of vragen over de nieuwe loonbedragen kan je terecht bij de LBC-NVK afgevaardigden in je instelling of bij het LBC-NVK secretariaat in je buurt. Je vindt alle loonschalen aan de huidige index op http://loonschalen.non-profit.lbc-nvk.be.