Actie in gehandicaptenzorg

De sector op zijn kop zetten? Dat pikken wij niet!

IPA
De rugzak-financiering is in de sector van volwassen personen met een handicap een feit. Maar die nieuwe financiering heeft heel wat negatieve effecten. Werkgevers die voor inkomstenverlies vrezen, voeren de werkdruk op, werven geen voltijdse personeelsleden meer aan of geven enkel nog contracten van bepaalde duur. Sommige werkgevers besteden de logistieke of medische diensten uit, bouwen therapeutische teams af, of investeren in managers, juristen, fondswervers, …
Dankzij onze witte woede-acties en het VIA-akkoord van 8 juni zorgden wij ervoor dat er bijkomende budgetten werden vrijgemaakt om een “juiste” correctie door te voeren: 280 broodnodige jobs kwamen erbij zodat er geen herverdeling nodig was. Dat was de correctiefase 1 vanaf 1 juli 2018.
In de loop van 2019 gaat de 2e correctiefase in, verspreid over 4 jaar. Heel wat voorzieningen, gebruikers en werknemers wachten op nieuwe middelen op basis van een correct gewogen zorgzwaarte. Helaas zegt de regering ook nu weer dat dit geen cent meer mag kosten. Opnieuw wil de Vlaamse regering de bestaande middelen herverdelen over de organisaties. De organisaties worden tegen elkaar uitgespeeld en de race to the bottom is ingezet.

Dit pikken wij niet!

De LBC-NVK eist dat de zorgnood van elke zorggebruiker voor 100% gefinancierd is. Dat is pas echte zorg op maat!

Daarom komen wij op voor onze sector.

Voer samen met ons actie op vrijdag 22 februari om 10.30 uur in Brussel Noord.