Hogere lonen

Wanneer je in een labo, een polykliniek, op een ambulancedienst, in een tandarts- of een dokterskabinet ... werkt, dan behoor je tot het paritair comité 330 (PC 330), meer bepaald tot de zogenaamde residuaire gezondheidssectoren. Naast jouw sector behoren ook onder andere de ziekenhuizen en de ouderenzorg tot het paritair comité 330. Een paritair comité is een overlegorgaan waar werkgeversorganisaties en vakbonden collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) onderhandelen.
Op maandag 6 maart hebben wij met de werkgeversorganisaties een nieuwe cao onderhandeld die in alle labo’s, polyklinieken, ambulancediensten, tandarts- en dokterkabinetten, ... wettelijk moet nageleefd worden. We hebben heel goed nieuws voor alle werknemers waarvan de werkgevers enkel het wettelijke minimum betalen: de lonen van de residuaire gezondheidssectoren van het Paritair Comité 330 gaan erop vooruit en die verhoging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 december 2016. Ook blijven natuurlijk de komende index-verhogingen gegarandeerd.
Eindelijk! Al jaren probeert de LBC-NVK (ACV) te onderhandelen om die historische doorbraak te bekomen. We hebben in die tijd ook al wat stapjes gezet. In 2011 hebben we de minimumlonen fors kunnen verhogen. En nu, na 30 jaar zonder loonsverhoging, zetten we eindelijk de eerste stap om alle lonen te verhogen. Ons doel blijft om de lonen van de residuaire sector gelijk te krijgen met de ziekenhuisbarema’s. De volgende jaren gaan we elke twee jaar de lonen stap voor stap verder verhogen. Ook dat is afgesproken in een akkoord tussen werkgevers en vakbonden.
Het kan zijn dat je werkgever je nu al meer dan het wettelijke minimum betaalt. Zoveel te beter. Voor jou verandert er niets: jouw loon blijft natuurlijk even hoog. Maar indien je werkgever gewoon de minimumbarema’s betaalt, dan vind je jouw verhoging terug in de bijlage. Daar hebben we de nieuwe barema’s vergeleken met de oude barema’s. Ga zeker ook na of je in de juiste “categorie” betaald wordt.