Graag gedaan!

Rusthuis1

Hoe gaat het in zijn werk?

De directie doet een aanvraag voor een voltijdse of twee halftijdsen bij het sectorfonds Sociale Maribel. Daarna kan de nieuwe collega aangeworven worden en krijgt de directie het loon gesubsidieerd vanaf begin 2016.

Wat doet de mobiele equipe?

De mobiele equipe wordt ingezet voor de vervaging van afwezige collega’s of bij heel sterke stijging van de werkdruk. De bedoeling is dat de vervanging gebeurt door de mobiele equipe en dat geen andere collega van uurrooster moet veranderen.
Wie in de mobiele equipe werkt heeft een normaal uurrooster maar werkt een aantal dagen op de ene afdeling en een aantal dagen op een andere. 
Een verandering aan het uurrooster is een belangrijke bron van werkdruk en stress op het werk. Moeten inspringen door hogere werkdruk op een afdeling is dat ook. Daarom zijn we goed 5 jaar geleden gestart met het opzetten van mobiele equipes in woon- en zorgcentra. Een mobiele& equipe zorgt voor vervanging als een collega ziek wordt of als de werkdruk op een afdeling heel hoog is.
Via een sociaal akkoord met de vorige regering in 2013 en via de Sociale Maribel hebben we stapsgewijs en in overleg met de werkgevers middelen gevonden om jobs te financieren. Stap voor stap kan in steeds meer rusthuizen een mobiele equipe aan de slag.
Ook op jouw werk kan er vanaf april/mei 2016 een voltijdse of twee halftijdse collega’s aan de slag om als mobiele equipe te werken. Het gaat om een verpleegkundige of een zorgkundige of een paramedische functie (kiné, ergo, enz). Met die aanwerving gaan niet alle problemen opgelost zijn maar het is een belangrijke stap.
De LBC-NVK (ACV) trekt al jaren aan de kar voor meer en grotere mobiele equipes. Er wordt zeer terecht gevraagd iets te doen aan de werkdruk en het personeelstekort. Met de extra jobs voor mobiele equipes zetten we, in moeilijke tijden, een mooie stap om een antwoord te bieden op de vraag naar meer personeel.
Maar de vraag naar extra handen op de werkvloer blijft: 586 rusthuizen hebben nu een mobiele equipe en er komen er nu 60 bij. Maar ongeveer 900, vooral kleinere rusthuizen, hebben nog geen mobiele equipe. We blijven ook ijveren voor een verhoging van de personeelsnormen op de afdelingen en diensten.
Door vol te houden en samen te blijven onderhandelen en actie te voeren bereiken we resultaten waar we fier op mogen zijn. We blijven ijveren voor meer personeel op de werkvloer in het belang van alle werknemers en bewoners in de sector!