Personeelsnorm

No way, wij laten de klok geen 30 jaar terugdraaien!

Opvoeders4

Voor correcte en moderne personeelsnormen: 1 sector = 1 statuut

De LBC-NVK heeft altijd op een kritische en constructieve manier de zorgvernieuwing gesteund. Iedereen weet dat wij achter de principes van zorg op maat en inclusie staan en het wegwerken van de wachtlijsten een absolute noodzaak vinden. Daarom hebben wij altijd aangegeven dat de zorgvernieuwing enkel gerealiseerd kan worden door te investeren in de sector én in het personeel. Vernieuwing moet voor ons leiden tot verbetering en vooruitgang. Anders wordt de achteruitgang ingezet. 
Nu de mooie principes concreter worden, wordt heel duidelijk welke zorgvernieuwing de regering en de werkgevers willen. De regering wil de sector opsplitsen in vergunde en niet-vergunde zorg.
Eén sector “gehandicaptenzorg” met dezelfde barema’s, dezelfde eindejaarspremie, dezelfde eindeloopbaanregeling, dezelfde systemen van zorgkrediet, dezelfde anciënniteitsregeling, dezelfde afspraken voor onregelmatige prestaties, … de Vlaamse regering beslist: weg ermee.
Daardoor zal zorg met kwaliteitseisen moeten concurreren met zorg zonder kwaliteitseisen. Werknemers die hetzelfde werk doen zullen totaal verschillende statuten hebben want de niet-vergunde zorg zal aan geen enkele voorwaarde op gebied van loon- en werkvoorwaarden moeten voldoen. En dus ook niet aan de kwalificatievereisten. Een correct loon volgens het werk dat je doet, vergeet het. Kom je terecht in een niet-vergunde voorziening: dan word je terug gebombardeerd naar de periode van vóór de witte woede: 30 jaar terug in de tijd.
En de werkgeversorganisaties doen er nog een schepje bovenop.
Zij willen de personeelsnorm volledig afschaffen.
Je leest het goed. Niet moderniseren of aanpassen aan de gestegen zorgzwaarte ofzo, neen, gewoon
helemaal weg! Werknemers moeten maar blind vertrouwen op “het sociale” van de ondernemer. Nochtans hebben we bij de start van de zorgvernieuwing zowel met het kabinet Vandeurzen als met de werkgeversorganisaties een protocol afgesproken: bij hervormingen in de sector moet ter vervanging van de bestaande personeelsnormering een sectoraal akkoord komen over personeelsinzet. Volgens dat protocol moet dat akkoord in de wetgeving opgenomen worden. De werkgeversorganisaties willen het akkoord niet uitvoeren. Daarmee plegen zij niet alleen woordbreuk maar wordt heel duidelijk wat zij onder “sociaal ondernemerschap” verstaan.
Alles wat we sinds het begin van de witte woede, 30 jaar geleden, stap voor stap hebben opgebouwd in de sector, dreigen we te verliezen als we de regering en de werkgevers hun zin laten doordrijven. 
  1. Schrap duidelijke en gelijke statuten in de ganse sector van de Vlaamse Opvoedings-en huisvestingsmaatschappijen; 
  2. Schrap gelijke kwaliteitseisen; 
  3. Werkdruk hanteren door personeelsnormen? Vergeet het. Nu al is er sprake van het uitbesteden van paramedische functies, het afbouwen van de logistieke en technische ondersteuning. Onze vakbondsafgevaardigden moeten nu al afdwingen dat A1 begeleiders het wettelijke loon krijgen.
Wat de regering en de werkgevers in de sector willen aanrichten is dramatisch slecht. Zowel voor de werknemers als voor de gebruikers.
Laat het duidelijk zijn: dit is niet onze zorgvernieuwing. Dit is trouwens helemaal geen zorgvernieuwing. De regering en de werkgevers draaien gewoon de klok 30 jaar terug en bouwen de sector af.
Natuurlijk laat jouw vakbond, de LBC-NVK, dat niet gebeuren.
Dat zie je van hier.
Wij zijn van plan om te doen wat we al meer dan 30 jaar geweldig goed doen: de sector verbeteren, versterken en uitbreiden. Dat is pas echte zorgvernieuwing, dat is pas vooruitgang voor zowel de werknemers als voor de gebruikers. 
De LBC-NVK werkt aan een actieplan en zal binnenkort jullie hulp nodig hebben. Hou je klaar, voor de belangrijkste strijd van de laatste 25 jaar: 
  1. Om onze sector bijeen te houden, met gelijke kwaliteitseisen voor alle personen met een handicap en met gelijke personeelsstatuten voor alle werknemers; 
  2. Om betere personeelsnormen af te dwingen die bovendien 
  3. Correct gefinancierd zijn. De persoonsvolgende financiering mag niet leiden tot afbouw van de zorg of afbouw van personeelsstatuten.