Veilige zorg in de opvoedingssector

Staking in de opvoedingssector

Sinds februari voeren collega’s in een aantal organisaties actie omwille van het stijgend aantal agressie-incidenten. Wij hebben het probleem aangekaart bij de bevoegde ministers Vandeurzen (Welzijn) en Crevits (Onderwijs). De ministers zeggen bezorgd en bereid te zijn te zoeken naar oplossingen.  
Na 8 maanden is het geduld bij het personeel op. Omdat de oplossing heel simpel is. Wij eisen:
  • Een correcte personeelsomkadering door bijkomende investeringen voor extra personeel. De opgebouwde personeelstekorten uit het verleden hebben vandaag al genoeg slachtoffers gemaakt.
  • Werkbare en leefbare omstandigheden, zowel voor het personeel als voor onze jongeren. Wij willen onze jongeren in aangepaste grootte van de leefgroepen in alle veilige omstandigheden de zorg geven die zij nodig hebben.  
Verbaal geweld, fysieke agressie, psychische druk en grensoverschrijdend gedrag is in de sector niet altijd uit te sluiten. Het personeel wil uitzonderlijke incidenten professioneel blijven opvangen en begeleiden.
Systematische incidenten behoren niet tot het normale werk. Zo simpel is dat!
Leg op maandag 7 mei het werk neer en kom mee actievoeren in Brussel 
Na acties in de instellingen willen wij onze eis voor voldoende middelen en personeelsomkadering ook duidelijk maken aan het kabinet van minister Vandeurzen zelf.
Wij houden daarom op maandag 7 mei een sit-in aan het kabinet van minister Vandeurzen.
Praktisch
Maandag 7 mei van 10u00 tot 13u00
Koning Albert II-laan 35
(vlak aan het Noord station)
Jouw LBC-NVK afgevaardigden geven graag meer praktische info hoe je kan meegaan naar Brussel.
Wij blijven ons inzetten voor een goede zorg. Daarom eisen wij voldoende middelen zodat wij die op een veilige manier kunnen geven.