Bereken het online!

Berekeningsmodules
De LBC-NVK maakt deel uit van het ACV. In samenwerking met het ACV vind je op deze site een aantal berekeningsmodules.
Wie verder advies wil kan natuurlijk terecht op een van onze LBC-NVK-secretariaten.


Momenteel zijn beschikbaar:
 • Er zijn in België heel wat maatregelen die als doel hebben de tewerkstelling te bevorderen. Je kan online nagaan op welke voordelen en premies je als werknemer recht hebt, wat de voorwaarden zijn voor een bepaalde maatregel,... En dit alles op basis van persoonlijk profiel dat je zelf online kan opstellen.
  Zoek tewerkstellingsmaatregelen voor mijn profiel
 • Online simulatie klein verlet: met deze toepassing kan je checken op hoeveel dagen klein verlet je in welke situatie recht hebt. Deze informatie zal ook aangevuld worden met sectorale aanvullingen.
 • Online bruto-netto berekening: met deze calculator kan je je brutoloon omrekenen naar een nettobedrag.
 • Online vakantie-berekening (enkel voor leden, dus eerst inloggen): berekent het aantal vakantiedagen voor arbeiders, bedienden, schoolverlaters (jeugdvakantie) en geeft informatie over verlofregeling voor ambtenaren en grensarbeiders).
 • Online berekening tijdkrediet en loopbaanvermindering (enkel voor leden, dus eerst inloggen): simuleert de uitkering die je gaat krijgen als je tijdkrediet of loopbaanvermindering zou nemen (zowel voor profit als non-profit in de privésector). Bovendien gaat het programma ook na (voor werknemers uit de profit, privé-sector) of je recht hebt op een Vlaamse premie voor opleiding of zorg en worden eventueel andere bijkomende sectorale voordelen geafficheerd.
  Bezoek ook zeker www.tijdkrediet.be
 • Online brugpensioenberekening (enkel voor vakbondsafgevaardigden, dus eerst inloggen): simuleert het inkomen van wie op (halftijds) brugpensioen gaat.
 • Berekening opzegtermijnen: met de eenmaking van de statuten geldt er bij ontslag nog slechts één regeling voor de berekening van de opzegtermijn voor arbeiders en bedienden. ACV-afgevaardigden loggen best in voor meer toepassingen van deze module (berekening ontslagcompensatievergoeding ofwel OCV).
 • Databank gevaarlijke produkten: (enkel voor vakbondsafgevaardigden, dus eerst inloggen) beschrijvende fiches voor alle 672 producten die door de Belgische wetgeving als gevaarlijk worden bestempeld.
 • Belastingen berekenen: het ACV ging voor deze dienstverlening in zee met DVV (Taxweb). Je kan met Taxweb niet alleen je peronenbelasting berekenen, maar ook controleren of de uiteindelijke rekening van de fiscus voor het voorgaande jaar klopt.
 • Mandatenberekening (enkel voor vakbondsafgevaardigden, dus eerst inloggen): berekent de verdeling van de mandaten bij de sociale verkiezingen).
De persoonlijke gegevens die je moet invullen in deze berekeningsmodules worden door het ACV nergens bewaard. Ze worden enkel gebruikt om de berekeningen te kunnen maken en om je toe te laten handige print-outs te maken. Het ACV respecteert dus volledig je privacy.