Een vakbondspremie betaalt je lidgeld terug!

Vakbondspremie Bankbiljet
Op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) tussen werkgevers en vakbonden kan een akkoord m.b.t. een vakbondspremie worden gesloten. Onder bepaalde voorwaarden kan dan het bedrag dat betaald wordt aan lidmaatschapsbijdrage voor een kleiner of groter deel worden terugbetaald aan de werknemer.
De hoogte van dat terugbetaalbare bedrag is gebaseerd op die collectieve overeenkomst.
Deze vakbondspremie wordt ook wel 'syndicale premie','syndicale waarborg' of een premie 'korting op syndicale bijdrage' genoemd.
Waarborgfonds 
Het gaat om geld dat door de werkgevers, meestal via een zgn. waarborgfonds, aan de bonden wordt betaald. De vakbonden - waaronder dus ook de LBC-NVK - kunnen dat geld slechts krijgen als ze kunnen aantonen dat ze die bedragen (op een beperkte administratiekost na) gebruiken om hun leden (uit de betreffende sector of onderneming) de korting op de ledenbijdrage toe te kennen.
Sociale vrede
In veel sectoren staat daar tegenover dat de vakbonden zich aan de andere afspraken van die cao's houden en dus geen bijkomende eisen stellen of geen acties ondernemen om gedurende de duurtijd van zo'n cao andere eisen extra kracht bij te zetten. Men spreekt dan over de 'sociale vrede'. De strengheid van die sociale vrede kan in verschillende sectoren/ondernemingen nogal eens verschillen. 
Er zit aan het aanvaarden van zo'n vakbondspremie dus ook een principiële kant. Daarom komt het ook dat we in veel sectoren/ondernemingen nog geen akkoorden hebben gesloten over zo'n vakbondspremie. Ofwel wensen de werkgevers daar rond geen akkoord te sluiten ofwel wensen wij dat niet omdat de 'tegeneisen' van de werkgevers veel te zwaar wegen.