Werkloosheid

Plots zonder werk? ACV helpt je verder...

Werkloosheid Bankbiljetten Loonbrief2
De LBC-NVK is aangesloten bij het ACV. Bij werkloosheid kan dan ook kosteloos een beroep doen op de service van het ACV. Het ACV maakt in dat geval een werkloosheidsdossier voor je op (iets wat je tegenwoordig ook online mee kunt opvolgen).
Als je een werkloosheidsuitkering geniet (volledig of tijdelijk werkloos, klussend in PWA-verband, brugpensioen,...) krijg je te maken met zeer complexe regelgeving, verschillende overheidsadministraties en een hoop papierwerk. En aangezien het over je inkomen gaat, wil je niets aan het toeval overlaten.
Gelukkig kan je bij het ACV terecht voor de volledige afhandeling van je werkloosheidsdossier:
  • informatie over de samenstelling van je dossier, over de invloed van de duur van de werkloosheid en van je gezinssamenstelling op je uitkering, over je inschrijving bij de VDAB, over de (vrijstelling van) stempelcontrole;
  • nagaan of je voldoet aan alle voorwaarden en indien nodig de juiste stappen zetten;
  • advies en begeleiding bij het verzamelen van de nodige documenten;
  • opmaken van de juiste documenten en zorgen dat ze tijdig bij de juiste instelling geraken; 
  • nagaan of je van de RVA de correcte uitkering krijgt;
  • informatie over deeltijds werken en de invloed hiervan op je uitkering; 
  • informatie en dienstverlening rond de vele tewerkstellingsmaatregelen (PWA bijvoorbeeld);
  • informatie en bijstand als je dreigt geschorst te worden uit de werkloosheidsverzekering (het zogenaamde 'verhoor bij de RVA'). 
Deze activiteiten vervult het ACV in het kader van zijn opdrachten als 'uitbetalingsinstelling'. Voor deze dienstverlening kan je als LBC-NVK/ACV-lid terecht in ieder ACV-dienstencentrum.
Op de LBC-NVK-secretariaten kunnen ze je vertellen bij welk dienstencentrum je terecht kunt.