Ledenvoordelen

Dienstverlening op maat

ledenvoordelen2
Dat je bij ons als vakbond mag aankloppen als je problemen hebt met je werk of je werkgever, dat wist je wellicht al. Maar onze service gaat verder dan dat. We willen je bijstaan in alle vragen die je je stelt bij je werk of je loopbaan.
Je kan bij ons terecht voor algemene informatie, maar ook voor persoonlijke berekeningen in het kader van bijvoorbeeld je brugpensioen of tijdkrediet. We bieden je ook individuele begeleiding aan bij problemen met je werkgever of vragen over je loopbaan.
Met sommige vragen kan je bij onze eigen diensten terecht, met andere vragen klop je best aan bij het ACV, de overkoepelende vakbond waarvan de LBC-NVK deel uitmaakt. Met vragen over je werk kan je terecht bij de LBC-NVK. Het ACV is beter geplaatst om je te helpen in geval van werkloosheid.
Je vindt regionale secretariaten van de LBC-NVK in de centrumsteden Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Halle, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde.
De dienstencentra van het ACV vind je in talloze gemeenten in Vlaanderen en Brussel.

ACV of LBC-NVK?

ledenvoordelen3
De christelijke vakbond bestaat uit verschillende ‘centrales’ die de belangen van hun leden behartigen. Veelal zijn die ‘centrales’ actief binnen één of meerdere bedrijfstakken. De LBC-NVK is een beetje een uitzondering en komt op voor alle aangesloten bedienden en kaderleden, ongeacht de sector waarin ze werken. Ben je bediende in een winkel, een ziekenhuis, een kantoor, een bank of nog een andere onderneming: de LBC-NVK neemt het voor je op! De LBC-NVK is met dat werkterrein ook de grootste vakbondscentrale binnen het ACV. Liefst 320.000 werknemers zijn bij ons aangesloten.
Voor de dienstverlening aan de leden werken het ACV en de LBC-NVK nauw samen. Er zijn goede onderlinge afspraken over wie welke taken op zich neemt. Alles wat te maken heeft met je tewerkstelling als bediende, is het terrein is van de LBC-NVK. Logisch, want als gespecialiseerde bediendencentrale zijn wij beter op de hoogte van de concrete afspraken en regelingen die in de verschillende sectoren zijn gemaakt voor bedienden. Met vragen over loon, arbeidsduur, vakantiedagen, vakantiegeld, tijdkrediet, educatief verlof, ontslag, brugpensioen en noem maar op, ben je dus bij ons aan het juiste adres.
Aan de andere kant is het ACV dan weer meer vertrouwd met de sociale zekerheid. De werkloosheid is daar wellicht het belangrijkste voorbeeld van. Voor vragen over je uitkering of je rechten als werkloze is het ACV je aangewezen partner. Het ACV beheert ook je lidmaatschap. Niet alleen betaal je de ledenbijdrage aan het ACV, maar zij houden ook administratief je dossier in orde. Als je dus verhuist of van werk verandert, geef je best een seintje aan het ACV. Het ACV heeft dienstencentra in talloze gemeenten in Vlaanderen en Brussel.
Als je niet goed weet waar je met je concrete vraag terecht moet, kan je ons steeds contacteren. We proberen je altijd verder te helpen.