Hoeveel kost je lidmaatschap?

De LBC-NVK-ledenbijdrage is afhankelijk van je 'persoonlijk profiel'. Studenten of werklozen betalen bijvoorbeeld minder dan werkenden. En goed om te weten: vergeet niet dat je als werkende in veel gevallen een deel van je lidgeld via de sectorale vakbondspremie weer terug verdient (Check bij 'vakbondspremie' of er in jouw paritair comité een premie wordt uitbetaald). 
LBC-NVK-maandbijdragen vanaf 1/7/2018 (euro):
mannen/vrouwen + 21 j. of gehuwd17,32
ACV GO10,00
valide bedienden werkzaam in beschutte werkplaatsen16,32
maximaal halftijds werkenden (zonder bijkomende uitkeringen)11,74
bruggepensioneerden (na 3 maanden)11,62
werklozen (na 3 maanden)10,87
onthaalouders  4,69
zieken langer dan 1 jaar6,55
zieken minder dan 1 jaar (na 3 maanden)10,87
gepensioneerden (per jaar)
32,00
voltijds tijdkrediet
- met vergoeding
- zonder vergoeding
7,87
4,69
mindervaliden + 21 j. (tewerkgesteld in een beschutte werkplaats)8,36
deeltijdse leerplicht in combinatie met leercontract4,69
Let op 
Verminderde bijdrage voor maximaal haftijds werkenden geldt voor diegenen die de aanvraag doen om deze bijdrage te betalen en aan volgende voorwaarden voldoen:
- maximum halftijdse prestaties leveren (in de praktijk is dit momenteel max. 20 uren per week).
- geen cumul met de sociale uitkeringen
- geen recht hebben op de volledige vakbondspremie
De bijdrage van 4,69 per maand geldt naast iemand met volledige loopbaan zonder vergoeding ook voor:
- Een persoon die zich als zelfstandige tracht te vestigen (max. 6 jaar). De jaren van anciënniteit blijven meetellen
- Een persoon die zich van loonarbeid vrijstelt als moederopvoedster
- Een persoon die verlof zonder wedde neemt of de loopbaan voltijds en zonder bijkomende vergoeding onderbreekt
- OCMW-steuntrekkers
- Werklozen met sancties van drie maanden en langer
Heb je recht op een vakbondspremie?
Dan betaal je in verhouding veel minder omdat je jaarlijks een premie van de vakbond ontvangt.
Voor meer info neem je best contact op met een van onze kantoren. 
Zie adressenlijst voor meer informatie en downloads regionale kantoren. 

Sluit je online aan bij de LBC-NVK!