Cao tijdkrediet

Nieuwe afspraken over tijdkrediet

Op 20 december ondertekenden de sociale partners een nieuwe cao tijdkrediet, cao 103ter.
De belangrijkste pijlers zijn:
  • de uitbreiding van het tijdkrediet met zorgmotieven tot 51 maanden: 
  • zorgmotieven geven recht op 51 maanden uitkering;
  • de afstemming van tijdkrediet op samenwonenden en co-ouderschap. Kinderen en ouders van de partner met wie de werknemer wettelijk samenwoont, openen recht op zorgmotieven;
  • het recht op 1/5 tijdkrediet en landingsbaan voor werknemers met twee halftijdse jobs;
  • het voortbestaan van de landingsbanen;
  • het schrappen van het recht op tijdkrediet zonder motief. Na inwerkingtreding van de cao zijn geen nieuwe aanvragen meer mogelijk, bestaande kredieten lopen verder. Reeds opgenomen tijdkrediet zonder motief wordt niet meer in mindering gebracht van tijdkrediet met motief.
Meer info en details kan je lezen in het persbericht van 20 december 2016

Wanneer gaat dit in voege?

De inwerkingtreding hangt af van het KB over de uitkeringen. Dat komt er wellicht op 1 februari of 1 maart 2017. Aanvragen bij de werkgever voor die datum, bv. in januari 2017, vallen onder het oude regime.