Terugkommoment

Een persoonlijk gesprek

Het is niet altijd aangewezen om je nieuwe collega’s al tijdens het eerste contact met informatie te overladen. Want zeker die eerste dag, krijgen ze van verschillende sprekers al zoveel informatie toegespeeld, dat de kans reëel is dat er de dag nadien al veel weer verdwenen is.
Overlaad je betoog dus niet!
Het is zeker zinvol om de nieuwkomers enige tijd later nog eens opnieuw aan te spreken. Ze hebben dan ook al een beetje meer inzicht in hun werksituatie en de structuur van de onderneming. Waarschijnlijk zijn er ook al wel een paar vragen opgedoken. Als er niet al te veel nieuwe collega’s zijn, kan je natuurlijk ook meteen voor een persoonlijke aanpak kiezen. Je hoeft de nieuwkomers misschien niet eerst in groep aan te spreken. Toch blijft het ook dan belangrijk enkele weken later opnieuw contact op te nemen. Maak daarover in de kern de nodige afspraken.
Tijdens een persoonlijk gesprek kan je een beetje dieper ingaan op vragen van je nieuwe collega. Tijdens een uiteenzetting voor een ruimer publiek is het moeilijk om uitvoerige antwoorden te geven en moet je altijd een beetje op de vlakte blijven. Het individuele gesprek is enerzijds gemakkelijker dan een collectieve verwelkoming omdat het een zeer directe, persoonlijke relatie kan creëren. Anderzijds is het soms moeilijker om met verschillende persoonlijkheden en karakters tot een vlotte communicatie te komen.
Daarom enkele basisregels bij het voeren van een gesprek:
  • Contact: Zoals al gezegd is de eerste indruk heel belangrijk. Een verzorgd uiterlijk maakt een goede indruk. Oogcontact maakt de verhouding warmer en vriendelijker. Zorg er ook voor dat je zelfbewust en overtuigend overkomt.
  • Spoor eventuele problemen op: Wellicht zit je nieuwe collega met een aantal vragen bij de nieuwe werkomgeving. Probeer daar op in te spelen, door evt. zelf vragen aan te vragen (“verstaan we elkaar goed als ik zeg dat...”). Zoek ook naar de oorzaak van het probleem (aanpassingsproblemen, andere verwachtingen of behoeften, ...). Maak ook onderscheid tussen oorzaken en gevolgen
  • Aanbod: Start je betoog nooit met het aanbod, maar ga samen op zoek naar oplossingen. Probeer in de alternatieven zo begrijpelijk en duidelijk mogelijk te zijn. Maak eventueel een afspraak voor een later gesprek. Suggereer dat je een helpende hand wil en kan bieden ...
  • Tot ziens: Geef de collega het gevoel dat zij/hij thuishoort in de organisatie, dat de LBC-NVK hem of haar ter harte neemt en iets van de zaak afweet.