Een hart voor onze vrijwilligers

Informatie voor vakbondsvrijwilligers

1. Identificatiegegevens ACV
Het ACV is een Confederatie van 20 verbonden (Vlaamse, Waalse en Brusselse) en 11 beroepscentrales. Het Nationaal secretariaat is gevestigd in Brussel: Aeropolis, ACV, Haachtsesteenweg 579, 1031 Brussel. Algemeen telefoonnummer 02 246 31 11. Algemeen faxnummer 02 246 30 10. Algemeen e-mailadres acv@acv-csc.be.
2. Missie van het ACV
Uit de missie blijkt duidelijk het ‘onbaatzuchtig maatschappelijk doel’ van het ACV als vakbeweging ten dienste van werknemers en werkzoekenden. 
De Algemene Raad van het ACV keurde op 1 juli 2003 de 10 puntenmissie van het ACV goed. 
Het ACV komt op voor alle werknemers in om het even welk statuut, voor werkenden en niet-werkenden, in ondernemingen, in diensten, in instellingen, in de gehele samenleving. Het ACV werkt vanuit onderlinge solidariteit aan: 
  • de emancipatie en ontplooiing van alle werknemers; 
  • een betere, rechtvaardige samenleving; 
  • duurzame ontwikkeling.
3. Juridisch statuut
Het ACV is een ‘feitelijke vereniging’ van vrijwillig toegetreden werknemers, actief of niet-actief. 
Het ACV werkt democratisch met klemtoon op consultatie en inspraak in acties, standpunten en besluitvorming. 
Leiding van het ACV: voorzitter is Marc Leemans, algemeen secretaris Claude Rolin.
4. Verzekeringen
Het ACV heeft momenteel voor zijn vrijwilligers/militanten verzekeringspolissen afgesloten op verbondelijk vlak en op vlak van de beroepscentrales, zoals een Burgerlijke Aansprakelijkheid, militantenpolissen enz.
5. Vergoedingen
De vrijwilligers zetten zich onbaatzuchtig in voor de werknemers en voor de leden van het ACV. In principe worden geen vergoedingen betaald.
6. Geheimhouding - Discretieplicht
De omgang met de informatie die de vrijwilliger ontvangt, moet met de nodige discretie gebeuren. Het doorgeven van de informatie moet zo gebeuren dat de belangen van het ACV niet geschaad worden.