Initiatievorming kadermilitanten

Initiatievorming voor nieuwe kadervertegenwoordigers

Wat heb jij hier aan?

Je maakt kennis met andere kadermilitanten uit diverse ondernemingen en sectoren en met het NVK (de kaderwerking binnen LBC-NVK).
We richten ons specifiek tot kadermilitanten die voor het eerst verkozen werden bij de sociale verkiezingen van mei 2016. Dezelfde vorming wordt twee maal aangeboden. Je kan kiezen voor 13 september (in Rillaar) of 4 oktober (in Drongen). 
De vorming geeft je een kijk op het sociaal overleg in ons land en de werking van de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en de vakbondsafvaardiging. We bespreken het belang van deze overlegstructuren en de thema’s voor jouw publiek, de kaderleden. We gaan dieper in op de positie van de kadermilitant, het bepalen van prioriteiten en de communicatie met achterban en werkgever. Je maakt kennis met structuur en werking van LBC-NVK en in het bijzonder met de NVK werking. Na de middag staan we stil bij de actualiteit en hoe dat je werk als militant in de onderneming beïnvloedt.

Programma

8u30 Onthaal met koffie
9u15 Welkom en toelichting programma
9u30 Het sociaal overleg in ons land en de werking van OR, CPBW, en VA
10u30 Koffiepauze
11u00 Het sociaal overleg in jouw onderneming, uitdagingen voor jouw syndicale mandaat.
11u50 Inzichten in de positie van de militant, het bepalen van prioriteiten en in communicatie. De syndicale driehoek. 
12u30 Lunch
13u30 Groepswerk over de syndicale driehoek, gevolgd door bespreking.
14u20 Structuur en werking van LBC-NVK
14u40 Het vormingsaanbod van NVK en van de vormingsdienst.
15u00 Koffiepauze
15u15 De syndicale actualiteit en de uitdagingen voor kadermilitanten en de kaderwerking 
16u00 Een drankje om af te ronden en te netwerken.

Praktisch

De initiatievorming is een initiatief van NVK, de kaderwerking van LBC-NVK. Er wordt beroep gedaan op de expertise van de vormingsdienst van LBC-NVK.
De vorming richt zich naar nieuwe kaderverkozenen uit de diverse sectoren van LBC-NVK. Ook nieuwe kadermilitanten uit andere centrales van ACV zijn welkom.
Militanten kunnen kiezen voor dinsdag 13 september ’t Rietlaer in Rillaar of voor dinsdag 4 oktober Oude Abdij in Drongen.
Militanten nemen contact op met hun secretaris voor syndicaal verlof.