Vormingsaanbod diensten

Sociale wetgeving

Ondernemingsraad

Comité preventie en bescherming op het werk

Dubbelmandaten OR en CPBW

Vakbondsafvaardiging

Syndicale vaardigheden