Vormingsaanbod diensten

Syndicale vaardigheden

Vakbondsafvaardiging

Sociale wetgeving

Ondernemingsraad

Comité preventie en bescherming op het werk

Dubbelmandaten OR en CPBW