Vormingsaanbod distributie

Vakbondsafvaardiging en syndicale vaardigheden

Sociale wetgeving

Ondernemingsraad

Comité preventie en bescherming op het werk

Dubbelmandaten OR en CPBW

Syndicale vaardigheden