Vormingsaanbod non-profit

Vakbondsafvaardiging en syndicale vaardigheden

Sociale wetgeving

Ondernemingsraad

Comité preventie en bescherming op het werk

Dubbelmandaten OR en CPBW

Syndicale delegatie

Syndicale vaardigheden