Veel gestelde vragen over loopbaanbegeleiding

Veel gestelde vragen

Een greep uit de vragen over loopbaanbegeleiding...

Waarom organiseert de vakbond een programma loopbaanontwikkeling?

Loopbaanontwikkeling verwacht je misschien niet direct bij de vakbond. Waarom bieden wij dit aan? Eén van onze doelen is het werk van werknemers zo comfortabel mogelijk te maken en hen sterker te maken op de arbeidsmarkt. Als je werk doet dat past bij wat je kunt, weet en wilt, dan vergroot dat het plezier waarmee je naar je werk gaat. Via loopbaanbegeleiding kun je er achter komen wat je kunt en wat je wilt. Je leert hier bovendien over communiceren met je werkgever. Daarnaast kunnen we, door inbedding in een vakbond, de evoluties op de arbeidsmarkt op de voet volgen. Wij hebben ook nauw contact met verantwoordelijken uit belendende sectoren en zo kunnen we mensen vlot doorverwijzen. Om een goeie keuze of planning op te maken is actuele informatie nodig. Een vakbond heeft op dit vlak een uitgebreide dienstverlening.

Wat kost het?

Loopbaanbegeleiding wordt betaald met loopbaancheques. Die kan je kopen bij de VDAB aan 40 euro. Daarmee betaal je een blok van vier uur begeleiding (4 keer 1 uur). Leden van ACV en LBC-NVK krijgen, als ledenvoordeel, die kosten na afloop terugbetaald. 

Waar en wanneer gaat het door?

We houden rekening met je agenda en je woonplaats zodat je terecht kan in je eigen provincie en niet elke keer een dag vakantie hoeft te nemen om het traject te volgen.
De gesprekken gaan door in onze kantoren in Antwerpen, Leuven, Gent, Kortrijk, Hasselt, Mechelen of Herentals. Op de meeste plaatsen kan je ook ofwel ’s avonds of tijdens een middagpauze terecht.

Hoe wordt de kwaliteit bewaakt?

Het centrum voor loopbaanontwikkeling van LBC-NVK is officieel erkend en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Aan die subsidiëring is uiteraard ook kwaliteitscontrole verbonden. Het centrum is officieel gecertificeerd als centrum voor loopbaandienstverlening.
Rondom loopbaandienstverlening is een duidelijke deontologie afgesproken, dit om wildgroei (en kwaliteitsverlies) te voorkomen. Daarnaast bestaat er een procedure i.v.m. klachten rondom de dienstverlening en manier van werken van een welbepaald centrum.
Je leest er meer over in het pdf-bestand Deontologische code en Klachtenbehandeling

Hoe lang duurt het voor ik effectief met het traject kan starten?

De beslissing om met het programma te starten, neem je na een startvergadering. Wij maken dan zo snel mogelijk met jou een afspraak, afhankelijk van de agenda van deelnemer en begeleider.

Wie heeft recht op loopbaanbegeleiding?

Het recht op gesubsidieerde loopbaanbegeleiding geldt enkel voor werkenden (met minimaal één jaar werkervaring), die werken én wonen in Vlaanderen of Brussel. Op het moment dat je de loopbaancheques aankoopt, moet je aan die voorwaarden voldoen. Je kan om de zes jaar opnieuw beroep doen op loopbaanbegeleiding.
Een andere voorwaarde is dat je je op je eigen initiatief – en dus niet gestuurd door je werkgever – bij ons moet inschrijven.

Heeft loopbaanontwikkeling nog zin als je ouder dan 50 bent?

Loopbaanvragen verschillen afhankelijk van de leeftijdsfase waarin je je bevindt.
Twintigers weten vaak niet welke richting ze uit willen. Dertigers zoeken inhoudelijke verdieping in hun job of willen opklimmen op de sociale ladder. Tegelijk speelt bij hen de vraag hoe ze carrière en gezin kunnen verzoenen. Veertigers willen opnieuw de balans opmaken van hun leven en loopbaan en willen hun prioriteiten herzien. Vijftigers zien in de verte het einde van carrière opdoemen en vragen zich af of ze hun job tot aan hun pensioen willen doen.
Al deze vragen vergen een verschillende aanpak, maar kunnen zeker in een loopbaanbegeleiding aan bod komen.

Wie zijn de begeleiders?

In het centrum voor loopbaanontwikkeling werken we met een team van 5 loopbaanbegeleiders en een netwerk van ervaren freelancers. Professionaliteit en het zorgvuldig omgaan met jouw loopbaanvraag vinden we erg belangrijk. Daarom zijn de medewerkers geselecteerd op basis van hun opleiding, kennis en ervaring in het omgaan met loopbaanvragen. Allen werken ze volgens de methodiek van het CLO.

Wat vormt vaak de aanleiding om in een traject te stappen?

Deze vragen horen we regelmatig: Wil ik bij mijn huidige werkgever blijven of op zoek gaan naar ander werk? Wat wil ik bereiken in mijn werk? Ik voel me niet gelukkig in mijn job, wat is nu het probleem? Aan welke kenmerken moet een job voldoen om me er goed te voelen? Hoe krijg ik meer zicht op de jobs die bij me passen? Hoe stem ik mijn werk en mijn privé-leven op elkaar af? Waar moet ik rekening mee houden als ik zelfstandige wil worden? Heb ik een burn-out? 
Loopbaanbegeleiding biedt je de kans om deze vragen op een heel gerichte manier te gaan onderzoeken. Via persoonlijke gesprekken met een loopbaanbegeleider ga je op zoek naar je talenten en vaardigheden, kansen en wensen. En uiteindelijk kom je samen tot een actieplan waar je verder mee aan het werk kan.

Contacteer ons