Loopbaancoaching voor leidinggevenden

In nauwe samenwerking met de kaderwerking binnen LBC-NVK werkt het Centrum voor Loopbaanbegeleiding aan een specifieke aanbod voor kaderleden en leidinggevenden. Door hun functie worden zij geconfronteerd met specifieke loopbaanvragen. Ons professioneel team van loopbaanbegeleiders gaat graag met jou op zoek naar antwoorden...

Individuele loopbaanbegeleiding voor kaderleden en leidinggevenden

coaching
Het Centrum voor Loopbaanontwikkeling van LBC-NVK heeft heel wat te bieden aan leidinggevenden en kaderleden. Heb je het moeilijk met een herstructurering in het bedrijf? Voel je je geprangd tussen management en medewerkers? Wil je inzicht verwerven in je eigen leiderschapsstijl? Zoek je een evenwicht tussen je eigen aanpak en specifieke vereisten vanwege je team? Word je in je team geconfronteerd met stress en wil je tijdig signalen herkennen bij je medewerkers (of jezelf)? Of wil je op een constructieve manier werk maken van de re-integratie van terugkerende teamleden? 
Met deze en andere vragen kan je als kaderlid of leidinggevende bij ons terecht. Contacteer ons voor een vrijblijvend en individueel kennismakingsgesprek. 

Contacteer ons