Loopbaancoaching voor leidinggevenden

In nauwe samenwerking met de kaderwerking binnen LBC-NVK werkt het Centrum voor Loopbaanbegeleiding aan een specifieke aanbod voor kaderleden en leidinggevenden. Door hun functie worden zij geconfronteerd met specifieke loopbaanvragen. Ons professioneel team van loopbaanbegeleiders gaat graag met jou op zoek naar antwoorden...

Individuele loopbaanbegeleiding voor kaderleden en leidinggevenden

coaching
Het Centrum voor Loopbaanontwikkeling van LBC-NVK heeft heel wat te bieden aan leidinggevenden en kaderleden. Heb je het moeilijk met een herstructurering in het bedrijf? Voel je je geprangd tussen management en medewerkers? Wil je inzicht verwerven in je eigen leiderschapsstijl? Zoek je een evenwicht tussen je eigen aanpak en specifieke vereisten vanwege je team? Word je in je team geconfronteerd met stress en wil je tijdig signalen herkennen bij je medewerkers (of jezelf)? Of wil je op een constructieve manier werk maken van de re-integratie van terugkerende teamleden? 
Met deze en andere vragen kan je als kaderlid of leidinggevende bij ons terecht. Contacteer ons voor een vrijblijvend en individueel kennismakingsgesprek. 

Workshop “Omgaan met stress en burn-out in je team”

burnout
Deze workshop richt zich naar leidinggevenden die zich willen verdiepen in de stress en burn-out preventie en re-integratie. Het aanbod bestaat uit drie delen, op drie verschillende momenten:
  • een infosessie met algemene info over burn-out, verloop en symptomen
  • een workshop over mogelijkheden om burn-out in je team te voorkomen
  • een workshop om te leren omgaan met burn-out in je team en te werken aan de re-integratie van getroffen teamleden
Tijdens de workshops steek je niet alleen wat op van de deskundige, maar ook van collega’s, die met dezelfde problemen geconfronteerd worden. Het blijkt zeer inspirerend om over dit thema samen te komen met betrokkenen uit verschillende bedrijven en sectoren, met allemaal hun eigen realiteit.  
Schrijf nu al in!

Workshop “Loopbaangesprekken voeren met medewerkers”

individuele begeleiding
Loopbaanbegeleiding is actueel. In elk team zijn er medewerkers met specifieke loopbaannoden. 
Ben jij je als leidinggevende bewust van die vragen in je team? Herken je de signalen bij je medewerkers? Kan je open en gepast spreken over “loopbaanstappen” met je medewerkers, collega’s en leidinggevenden? Zie jij opportuniteiten en groeikansen voor je medewerker? 
Deze workshop helpt je op weg om loopbaanvragen te herkennen en te bespreken. Want je hoeft niet noodzakelijk een functioneringsgesprek af te wachten om het er met je medewerker over te hebben.

Contacteer ons