Leden

Meer dan 325.000 leden

In België zijn veel mensen aangesloten bij een vakbond. België kent dan ook een vrij hoge syndicalisatiegraad die schommelt rond de 60%. Dat betekent dat van iedere honderd Belgische werknemers er 60 lid zijn van een vakbond. Eigenlijk doen alleen de Scandinavische landen het beter terwijl landen als Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten nauwelijks 20% scoren. Landen als Nederland hebben te maken met een afkalving van de grote vakbonden tot ver onder de 30% terwijl de vakbonden in België jaarlijks blijven groeien.
Het ledenbestand van de LBC-NVK vormt een goede afspiegeling van de huidige samenleving: mannen, vrouwen, jongeren, allochtonen, werkenden, werkzoekenden en (brug)gepensioneerden. De vaststelling dat de LBC-NVK bedienden en kaderpersoneel (voor sommige non-profitsectoren ook de arbeiders) uit alle privé-sectoren verenigt, versterkt deze verscheidenheid nog eens extra. 

Ledengroei 

LBC-NVK telt ruim 325.000 leden . Daarmee is het de grootste vakbond voor bedienden en kaderpersoneel in België. 
Man/vrouw 
Vrouwen zijn bij de bediende- en kadervakbond ruim in de meerderheid, al jaren trouwens. Zo'n 60% van onze leden is van het vrouwelijk geslacht.
Leeftijd 
De leden zijn behoorlijk evenredig verdeeld over de verschillende leeftijdscategorieën: de groep werknemers 40-49 is met 26% het grootst, op de voet gevolgd door de leeftijdsgroepen 30-39 jaar en 50-59 jaar die ieder 22% van het totaal aantal leden bestrijken.
Sectoren
Voor het merendeel bevinden de LBC-NVK-leden zich in de non-profit (34%) en de dienstverlenende sectoren (28%).

Contacteer ons