Missie

De Landelijke Bediendecentrale – Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (LBC-NVK) is een vakbond die als deel van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) opkomt voor meer en sterkere rechten voor werknemers (m/v).
De LBC-NVK is een onafhankelijke democratische organisatie met leden en militanten, die streeft naar solidariteit onder werknemers. Nationale en internationale solidariteit is een belangrijk doel en bindmiddel. De LBC-NVK staat voor een democratische kijk op de samenleving. Samen met gelijkgezinde bewegingen wil ze een strijdbare tegenmacht zijn.

Onze missie toegelicht

De Landelijke Bediendecentrale – Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel (LBC-NVK) is een vakbond die opkomt voor meer en sterkere rechten voor werknemers (m/v). Dit gebeurt binnen het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV). De sociale grondrechten zijn onze leidraad.
Hoewel gericht op leden in Vlaanderen en Brussel wil de LBC-NVK haar opdracht realiseren in een breder geografisch kader: België, Europa en de wereld.
Onafhankelijk
De LBC-NVK wil, als deel van de christelijke arbeidersbeweging maar los van elke politieke partij, haar doelstellingen verwezenlijken. 
De LBC-NVK wil voor haar financiële middelen hoofdzakelijk steunen op de bijdragen van de leden.
Ledenorganisatie
De LBC-NVK is een organisatie waarbij werknemers (m/v) vrijwillig aansluiten en die de kracht van het aantal leden wil gebruiken om haar doelstellingen te bereiken. 
Zowel voor individuele als voor collectieve belangen kunnen de leden bij de LBC-NVK terecht.
Democratie
Wie lid wil zijn en blijven, moet onze democratische kijk op de maatschappij delen. 
Op basis van democratische besluitvorming wil de LBC-NVK met militanten en leden standpunten bepalen en beslissingen nemen en uitvoeren. 
De LBC-NVK komt op voor een democratische, duurzame economie waarin werknemers (m/v) eigen rechten hebben.
Solidair
Werknemers (m/v) zijn met elkaar verbonden op basis van hun werk. De LBC-NVK komt op voor waardig werk op het gebied van loon, omstandigheden, veiligheid en respect. De individuele rechten op arbeid en inkomen moeten worden vastgelegd in collectieve regelingen en afspraken. 
Een sociale zekerheid om de solidariteit onder werknemers (m/v) te organiseren is voor de LBC-NVK een onaantastbaar goed.
Rechtvaardigheid
Als kwetsbaarste schakels in het economische proces hebben werknemers (m/v) alles te winnen bij rechtvaardigheid. Dat geldt voor zowel de basisvrijheden en mensenrechten als voor een rechtvaardige verdeling van de materiële welvaart. Die vrijheden, rechten en rechtvaardige verdeling moeten nationaal en internationaal beschermd worden.
Strijdbare tegenmacht
In een vrijemarkteconomie worden werknemersrechten nooit vanzelf toegekend, verworven of behouden. Daarom wil de LBC-NVK een tegenmacht ontwikkelen. De organisatie gelooft dat werknemers (m/v) kunnen én moeten gemeenschappelijk optreden om verandering af te dwingen. In dit verband zal de LBC-NVK informeren, sensibiliseren en actievoeren. Militanten, als rechtstreekse woordvoerders van werknemers, spelen hierbij een essentiële rol.

LBC-NVK-statuten

Een goed werkende organisatie heeft statuten en reglementen nodig. Het is belangrijk dat bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk afgebakend zijn in structuren en spelregels.
Wij zijn ervan overtuigd dat het naleven van deze spelregels een goede waarborg is voor het democratische en dynamische karakter van LBC-NVK.
Meer info?
Ben je lid van onze organisatie en had je graag een (papieren) exemplaar van de LBC-NVK-statuten ontvangen?

Contacteer ons