Even voorstellen

LBC-NVK: een vakbond voor morgen

Wie zijn wij
De LBC-NVK is een oud, maar zeer kras beestje. De vakbond vierde immers al in 1991 haar honderdjarig bestaan.

Historiek 

De LBC-NVK maakt deel uit van het Algemeen Christelijk Vakverbond, het ACV, ook wel confederatie genoemd. De christelijke vakbeweging in België is gegroeid vanuit de anti-socialistische vakbonden op het einde van de negentiende eeuw. In 1904 wordt het Algemeen Secretariaat der Christelijke Beroepsverenigingen gesticht. De Landelijke Bedienden Centrale, die later zal worden aangevuld met het Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel betekende een samenvoeging van een aantal bediendebonden in het ACV, onder meer het Antwerpse Syndicaat van Handel en Nijverheid dat in 1891 werd opgericht. 
Inmiddels maken al meer dan 325.000 mensen in Vlaanderen en Brussel gebruik van de diensten en de service van de LBC-NVK ofwel de Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel. Daarmee is de LBC-NVK de grootste vakbond voor bedienden en kaderpersoneel (en ook arbeiders in de non-profit) in België. Ze is aangesloten bij het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) dat met 1,7 miljoen leden de grootste vakbond van België is. 
Meer informatie over het ACV?
Surf naar ACV-online (ontstaansgeschiedenis, de waarden, structuren en werking van het ACV) 

Werkterrein

Thema's 
Werk en inkomen zijn de belangrijkste actiepunten van de bediende- en kadervakbond. Dat is natuurlijk een heel breed terrein. De LBC-NVK werkt rond thema’s als tewerkstelling, arbeidsrecht, fiscaliteit en sociale zekerheid. 
De vakbond komt op voor de professionele belangen van alle bedienden in de privésector (en ook de arbeiders in de non-profit), onderhandelt met de werkgevers, sluit cao’s af en springt in de bres voor de leden als zich (arbeidsproblemen) voordoen. 
Privé-sector 
Iedereen die werkzaam is in de privé-sector (het bedrijfsleven) kan zich aansluiten bij de LBC-NVK. De bediende- en kadervakbond vertegenwoordigt alle sectoren. De vakbond springt eveneens in de bres voor mensen die (nog) geen werk hebben. Studenten, schoolverlaters, werkzoekenden, bruggepensioneerden en (toekomstig) gepensioneerden kunnen ook bij de LBC-NVK terecht met vragen en problemen. 
Kaderleden 
Binnen de Centrale is er een speciale kaderwerking die tegemoet komt aan de wensen en behoeftes van het kaderpersoneel. Op de site is een uitgebreide rubriek kaderleden uitgebouwd waar je meer info rond specifieke kaderthema's kunt vinden. Deze site is ook te vinden via www.nvk.be.

Gemeenschappelijk vakbondsfront

Naast de christelijke vakvereniging, Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), kent België nog een tweetal andere vakverenigingen. Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) vertegenwoordigt de socialistische tak. Daarnaast bestaat er nog een derde, weliswaar veel kleinere, liberale vakvereniging: de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden (ACLVB). 
De verschillende vakbonden zoeken regelmatig toenadering tot elkaar. Bij ernstige conflicten en acties van nationaal belang treden ze vaak op als, wat in de volksmond, het ‘gemeenschappelijk front’ wordt genoemd. Zo’n samenwerking binnen de vakbeweging versterkt de eenheid onder de werknemers. 
De verschillende bediendecentrales (LBC-NVK, haar Franstalige zuster CNE en de socialistische bediendebond BBTK/SETCa) voeren ook regelmatig gezamenlijk actie en onderhandelen regelmatig in gemeenschappelijk vakbondsfront met de werkgevers. 

Meer weten over de LBC-NVK?

Lees meer over onze missie (in een notendop en met een toelichting) en de statuten
Lees meer over het ledenprofiel van de LBC-NVK (verhouding man/vrouw, leeftijdscategorieën, sectorale opsplitsing...)
Lees meer over de structuur van de LBC-NVK (tweepijlerstructuur, regionaal en sectoraal...) 

Contacteer ons