Europa

Europese vlag

Sectorfederaties 

Op Europees vlak is de LBC-NVK actief in grote sectorfederaties. Deze federaties houden zich bezig met Europese materies zoals de Europese ondernemingsraden, Europese sociale dialoog, de uitbreiding van de Europese Unie... 
Dienstverlenende sectoren (handel, financiën, telecom, ICT...)
Voor deze sectoren is LBC-NVK aangesloten bij UNI-Europa. UNI-Europa is het regionaal secretariaat van UNI in Brussel en beperkt zijn actieterrein tot het Europese grondgebied. 
Metaal, non-ferro, staal, scheikunde, energie, textiel en kleding 
Voor de metaal, non-ferro- en staalsector treedt IndustriALL European Trade Union op als Europese Vakbondsfederatie.  
Voeding, tabak (en landbouw) 
Voor de sectoren voeding, tabak (en landbouw) is de LBC-NVK aangesloten bij  EFFAT (European Federation of Trade Unions in Food, Agriculture and Tourism sectors and allied branches).
Internationale handel en vervoer 
Voor de sectoren internationale handel en vervoer is de LBC-NVK aangesloten bij ETF (European Transport Federation).  
Non-profit
De LBC-NVK is aangesloten bij de EPSU (European Public Services Union). 
Eurocadres
Voor de kaderleden binnen LBC-NVK is de Centrale aangesloten bij Eurocadres

Interprofessioneel 

Op Europees vlak bestaat er naast de sectorale federaties één interprofessionele eenheidsvakbond, het Europees Vakverbond (EVV). Bij het EVV zijn zowel het ACV, het ABVV als interprofessionele organisaties aangesloten (er is geen aansluiting van beroepscentrales van het ACV). Wel zijn de Europese sectorale beroepsfederaties bij het EVV aangesloten, denk aan EFFAT, ETF, UNI-Europa.
Opdrachten
Het EVV heeft een aantal nationale confederaties (momenteel 82 uit 36 Europese landen) en  sectorale beroepsfederaties (momenteel 11) verzameld. Daarnaast heeft het EVV nog een doelgroepwerking (EUROCADRES, jongeren, vrouwen). Het EVV fungeert vooral als coördinatie-vakbond , ze voert interprofessioneel overleg met de werkgeversfederatie op Europees vlak (UNICE), ze is sociale partner in het Europees sociaal overleg en volgt de Europese wetgevingen op (denk aan de richtlijn m.b.t. Europese Ondernemingsraad). 
Het Europees vakbondsinstituut 
Het Europees Vakbondsinstituut (ETUI-REHS) is opgezet door het EVV maar werkt op een autonome manier rond onderzoek, vorming en veiligheid en gezondheid. 
Onderzoek 
Het actieterrein van het onderzoeksdepartement situeert zich op volgende domeinen: 
  • Europees tewerkstellings- en sociaal beleid 
  • Europeanisering van werknemersvertegenwoordiging 
  • Structurele ontwikkelingen op de economische en arbeidsmarkt en de antwoorden van vakbonden hierop 
Daarnaast hebben ze een uitgebreide bibliotheek ten dienste van het EVV en zijn leden. 
Vorming
Naast het opzetten van trainingsprogramma's voor het EVV, Europese Sectorfederaties, nationale confederaties en Europese ondernemingsraden geeft de vormingsdienst advies inzake vorming en stellen ze trainingsmateriaal ter beschikking. 
Veiligheid en gezondheid 
Asbest, chemische producten, de uitbreiding, MSA, stress, technische standaarden en duurzame ontwikkeling zijn de thema's waarrond deze dienst werkt.

Contacteer ons