Mondiaal

Wereldbol
De LBC-NVK is op wereldniveau aangesloten bij diverse mondiale vakbonden in functie van de sector die deze vakbonden vertegenwoordigen. Zij zijn voor hun sector vooral actief op het naleven van algemene arbeidsrechten, onderhandelingen met multinationals over gedragscodes, lobbyen bij internationale instanties zoals IAO (Internationale Arbeidsorganisatie),... 

Sectorale federaties 

UNI Global Union: Dienstverlenende sectoren (handel, financiën, telecom, ICT...)
UNI is een samensmelting van FIET, de International Graphical Federation (IGF) en Media and Entertainment international (MEI) en Communications International (CI). Hierdoor ontstond werelds grootste groepering van individuele vakbonden. 900 lokale vakbonden zijn lid van UNI. Wat betekent dat UNI 20 miljoen leden vertegenwoordigd uit meer dan 140 landen. 
Het hoofdkantoor van UNI is gevestigd in Nyon, Zwitserland. UNI heeft ook een regionaal kantoor in Afrika, Amerika, Azie & Pacific en Europa. De LBC-NVK heeft een zetel in het Europees Uitvoerend Comité en in het Wereld Uitvoerend Comité.  
De LBC-NVK is zeer actief in de sectorcomités handel, financiën, telecom, media, ontspanning en kunst en dienstverlening in de industriële en informatietechnologische sectoren. 
Over de sectoren heen organiseert UNI ook een afzonderlijke werking voor vrouwen, jongeren en kaderleden. 
IndustriALL: Metaal, non-ferro, staal, scheikunde, energie, textiel en kleding 
Naast UNI is de LBC-NVK ook aangesloten bij een aantal sectorale internationale federaties voor de industriële sectoren. Voor de bovengenoemde sectoren betekent dit de aansluiting bij IndustriALL Global Union. De LBC-NVK-werkzaamheden in deze federatie verlopen in nauw overleg met ACV-Metea, ACV-BIE en CNE (onze Waalse zusterorganisatie), die ook deel uitmaken van beide organisaties.  
IUF: Voeding, tabak (en landbouw) 
Voor de sectoren voeding, tabak (en landbouw) is de LBC-NVK aangesloten bij de IUF (International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers' Associations).  De LBC-NVK-werkzaamheden in deze internationale organisaties verlopen in nauw overleg met de CNE en de ACV-Voeding en Diensten Centrale. Laatstgenoemden zijn ook aangesloten bij deze federaties.  

Eén mondiale vakbondsconfederatie 

Op 1 november 2006 is er syndicale geschiedenis geschreven in Wenen. De twee grote wereldvakbonden, WVA (Wereldverbond van de arbeid) en het IVVV (Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen fuseerden die dag officieel tot één overkoepelende wereldvakbond. Deze nieuwe organisatie heet Confederation Syndicale Internationale (CSI) of International Trade Union Confederation (ITUC)
Deze CSI of ITUC telt 312 organisaties die tezamen 176 miljoen leden vertegenwoordigen. 
Er is geen officiële Nederlandstalige benaming voor deze confederatie. Maar de Nederlandssprekende bonden zijn overeengekomen om IVV als afkorting van Internationaal Verbond van Vakbonden te gebruiken. 
Deze organisatie wordt geleid door Shanan Burrow. Luc Cortebeeck is adjunct-voorzitter. 
ITUC-CSI is gevestigd in Brussel

Contacteer ons