Internationale solidariteit

In een geglobaliseerde economie is solidariteit tussen de vakbonden van cruciaal belang. Voor LBC-NVK is dit geen hol woord en willen we een constructieve bijdrage leveren.
  • Concreet wil dit zeggen dat we investeren in internationale projecten. Daarmee ondersteunen we vrije, representatieve vakbonden in het zuiden te ondersteunen. 
  • Verder geven we ook gevolg aan solidariteitsacties van vakbonden in acute noodsituaties.
  • Speciale aandacht verdienen de Schone Kleren Campagne, een initiatief van Wereldsolidariteit, en Stop the Killings, een project dat aandacht vraagt voor de situatie van vakbondsmensen in landen waar vakbondsmensen achtervolgd en zelfs gedood worden.

Contacteer ons