Alliance of Healthworkers

De Alliance of Health Workers (AHW) organiseert 20.000 Filippijnse gezondheidswerkers. Deze gezondheidswerkers werken zowel in openbare als in privé-ziekenhuizen. AHW verdedigt hun belangen. Als hun arbeidssituatie en loon er niet op vooruitgaan blijven ze massaal uitwijken naar andere landen. Dat is een ramp voor het zorgaanbod in de Filippijnen. Daarom zet AHW zich ook in om van gezondheidszorg een basisrecht te maken, toegankelijk voor iedereen. 
Waarom samenwerken? 
In de geglobaliseerde economie ligt de markt op de loer om alles tot koopwaar te herleiden. LBC-NVK non-profit verzet zich hier tegen: “Zorg en welzijn zijn niet te koop. Patiënten en personeel hebben er recht op”. We strijden ervoor in België en zijn solidair met onze Filippijnse collega’s. Zij voeren dezelfde strijd in veel moeilijker omstandigheden. 
Concreet 
AHW werkt uitsluitend met vrijwilligers en heeft zeer beperkte financiële middelen. Wie slechts 150 euro per maand verdient kan moeilijk een hoge vakbondsbijdrage betalen. Sinds enkele jaren kan AHW via Wereldsolidariteit op onze steun rekenen. Daarmee bekostigt AHW projecten van eerstelijnszorg en vorming voor militanten. De militanten worden getraind om deze vorming door te geven aan de collega’s in de regio. Zo bereikt AHW de hoofdstad én de afgelegen gebieden. Met hulp van solidaire advocaten proberen ze bovendien een juridische dienstverlening uit te bouwen. Ten slotte werkt AHW actief aan een netwerk van gezondheidsorganisaties in Azië en wereldwijd. 
Meer info? 
Johan Fobelets - LBC-NVK-secretaris Brussel 

Contacteer ons