Arab Workers Union

In Israël is een vijfde van de bevolking Palestijns. Zij hebben in theorie dezelfde rechten en plichten als de Joodse staatsburgers. In de praktijk zijn het tweederangsburgers. Racisme en discriminatie komt veelvuldig voor bij werknemers en werkzoekenden. Arab Workers Union (AWU) is een erkende vakbond die zich richt tot deze groep van Israëlische Palestijnen. Ze organiseren Palestijnse werknemers in bedrijven te Nazareth, Haïfa en Galilee. Vooral vrouwen in de landbouw en uitzendkrachten zijn het meest uitgebuit en verdienen extra aandacht. Niet alleen op de werkvloer proberen ze aanwezig te zijn. Ze trachten ook te wegen op het socio-economische beleid van de Israëlische staat. 
Waarom samenwerken?
Arab Workers Union strijdt zeer actief tegen het economisch beleid van de overheid dat er op gericht is sociale en tewerkstellingsdiensten te privatiseren. Dit beleid treft de zwakste groepen in de maatschappij. Deze strijd is niet onbekend voor LBC-NVK. Afbraak van sociale zekerheid en privatisering is niet aanvaardbaar; niet in Israël noch in België. Hun gevecht voor vakbondsaanwezigheid op de werkvloer is uiteraard ook geen onbekend domein. Samenwerking en uitwisseling hierover is nuttig.
Wat betekent dit concreet?
De komende jaren wil Arab Workers Union werken aan het ontwikkelen van een groeiend en actief ledenbestand. Verder wil men het bewustzijn verhogen over arbeidsrechten bij Arabische werknemers en werkzoekenden in Israël door brede publieke campagnes, juridisch advies en vormingscursussen voor werknemers. Bij hun beroepskrachten wil men door het organiseren van vakbondstraining een vakbondscultuur aanmoedigen. Via uitwisseling van ervaring en het organiseren van gezamenlijke acties wil LBC-NVK onze Palestijnse partner hierbij helpen. Niet alleen is dit een leerproces voor Arab Workers Union maar ook voor onze organisatie kan deze uitwisseling zeer nuttig zijn.
Meer info?
Veerle Verleyen – LBC-NVK-secretaris Halle

Contacteer ons