Garteks

Garteks is de kleding- en textielfederatie van de Indonesische vakbond KSBSI. De textielsector vertegenwoordigt in het land 65 procent van het bruto nationaal product. Alleen al op Java werken 30 miljoen mensen in de sector. Acht op tien textielwerkers zijn vrouwen en maar liefst 95 procent moet het stellen met een contract van korte duur. 
Waarom samenwerken? 
Textiel uit Indonesië komt vaak terecht in Belgische winkels van Aldi, Carrefour,… Door de nauwe relatie met Garteks krijgt LBC-NVK uit eerste hand informatie over de productie van deze artikelen. Hun strijd tegen de verschuiving van productie en nog meer flexibiliteit verschilt trouwens niet van onze strijd tegen filialisering, uitbesteding of franchising. 
Concreet 
Het is van cruciaal belang dat Garteks zijn achterban goed informeert en organiseert. De middelen zijn echter beperkt. Een ander probleem in Indonesië is dat alleen de vakbond met het grootste aantal leden in een onderneming kan onderhandelen over een collectieve arbeidsovereenkomst. In nog geen 5% van alle bedrijven worden cao’s afgesloten. Redenen genoeg om Garteks te helpen. De LBC-NVK wil ertoe bijdragen dat Garteks zijn aanwezigheid kan versterken in de bedrijven in de ruime omgeving van Jakarta. De bond wil een betere vorming organiseren en nieuwe werkingen in bedrijven uit de grond stampen. Garteks wil representatiever worden. 
Meer info 
Chris Van Droogenbroeck – LBC-NVK Nationaal Secretaris Distributie

Contacteer ons