Solidariteitsacties

(foto: Sachindra Rabansi)
De aardbeving van 25 april ’15 kostte het leven aan meer dan 5.000 mensen, en dit cijfer loopt nog op. Duizenden overlevenden zijn gewond, dakloos en hun kostwinning kwijt. De vakbonden GEFONT en NTUC, partners van Wereldsolidariteit (WS) en ACV, zetten alles op alles om hun 700.000 leden te helpen. Door terugbetaling van hun medische kosten. Door hulp bij de heropbouw van hun huizen. We laten onze partners niet in de steek.
  • In MO* verscheen een artikel van de hand van WS-medewerker Bruno Deceukelier vanuit Kathmandu. Hij woont in het land en vertelt hoe hij rondom hem ziet hoe lokale organisaties en vrijwilligers in de weer zijn om de ergste nood te lenigen. Lees zijn bevindingen hier.
Ook u kan helpen! Maak een gift over op BE41-8900-1404-3510 met vermelding “Help Nepal”. Iedere gift maakt een verschil.

Internationale solidariteit helpt!

Via de mondiale vakbonden waarbij de LBC-NVK is aangesloten, krijgen we tal van solidariteitsoproepen binnen. Deze oproepen komen van lokale vakbonden waarvan de vakbondsrechten geschonden zijn. De vraag die deze vakbonden meestal aan ons stellen, is vaak eenvoudig: schrijf een brief naar de werkgever, overheid... die hun rechten schendt. 
Ook jij kunt gevolg geven aan deze oproepen en daar waar mogelijk een brief sturen of een digitale petitie ondertekenen!!!

Stevige overwinning bij Filipijnse toeleverancier Apple

apple-nxp
NXP is een Nederlandse groep met vestigingen in een aantal landen. Bij de Filipijnse fabriek van NXP, die toelevert aan het wereldbekende Apple, hebben de werknemers een belangrijke overwinning behaald door de krachten te bundelen.
Door het been stijf te houden konden de werknemers van de Filipijnse fabriek een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afdwingen voor de periode 2014-2016. Het personeel voerde een lange strijd om de loon- en arbeidsvoorwaarden in de fabriek, die halfgeleiders maakt, te verbeteren.
Het management van NXP toonde zich aanvankelijk weinig bereid tot overleg. Begin mei zette de onderneming 24 vakbondsactivisten aan de deur. Op basis van valse beschuldigingen dan nog wel. De vakbond bij NXP had aangedrongen op overleg over een nieuwe cao.
NXP werd uiteindelijk verplicht om in te binden en toch een fatsoenlijke cao te aanvaarden. Twaalf van de ontslagen werknemers zullen opnieuw in dienst worden genomen. De twaalf anderen krijgen hun baan niet terug maar mogen dan toch rekenen op een deftige ontslagvergoeding. In de cao werden afspraken gemaakt over een loonsverhoging van 5,25 procent in het eerste jaar, 3,5 procent in het tweede jaar en nog eens 3,5 procent in het derde jaar. Een kleine 200 tijdelijke werknemers zullen een beter contract krijgen. Het management belooft geen verdere represailles te treffen.
“Dit is een overwinning op een directie die probeerde om de vakbond in de fabriek in Cabuyao kapot te krijgen”, lezen we in een persbericht van de syndicalisten op de Filipijnen. “Het was duidelijk dat het management ons wilde provoceren tot acties die het kon aangrijpen als excuus om de vakbond te breken. NXP wilde zijn werknemers datgene ontzeggen waarop ze recht hadden: een verbeterde cao met een aanzienlijke loonsverhoging en een betere situatie voor de tijdelijke werknemers.”
De vakbond spreekt zelfs van een overwinning voor alle werknemers en burgers van de Filipijnen. “Onze vakbond, de NXPSCIWU-NAFLU-KMU, is één van de oudste en grootste vakbonden in ons land. We zijn ook één van de weinige vakbonden in de Filipijnse vrijhandelszones, waar werkgevers heel vaak met tijdelijke werkkrachten werken en heel repressief zijn tegenover werknemers. De overwinning bij NXP maakt een belangrijke vakbond sterker en kan andere Filipino’s inspireren om zich ook aan te sluiten bij een vakbond. Onze strijd maakt duidelijk dat het noodzakelijk en mogelijk is om vakbonden te vormen.”

Fabrieksbrand Bangladesh: facebook-actie C&A

Op 24 november verloren meer dan 120 arbeiders hun leven toen de Tazreen Fashions fabriek in vlammen opging. De labels van C&A werden gevonden in de assen. Organisaties van over de hele wereld vragen dat C&A actie onderneemt om de slachtoffers te compenseren, een transparant en onafhankelijk onderzoek te voeren en toekomstige tragedies te vermijden. 
De winkelketen beseft de ernst van de zaak. Samen met de BGMEA (Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, de vereniging voor kledingfabrikanten en -uitvoerders van Bangladesh) zal worden bekeken hoe de getroffen families kunnen worden geholpen. Als directe reactie zullen C&A en de C&A Foundation samenwerken met Caritas1 en andere plaatselijke organisaties, en huisvesting en onderwijs sponsoren voor kinderen die ouders in de brand verloren. 
Verder wordt het auditproces met onmiddellijke ingang verstrengd. Zo is het voortaan verplicht om het plaatsen van bestellingen bij leveranciers in Bangladesh niet alleen te laten voorafgaan door de initiële Safety and Quality Assurance audit ('veiligheids- en kwaliteitsgarantieaudit'), maar ook door de diepgaandere SOCAM-audit. Een gelijkaardig proces zal over de hele wereld worden geïmplementeerd. 
Daarnaast heeft C&A in het kader van een proces waarmee een maand geleden al werd gestart, een programma van brandpreventieaudits gelanceerd bij de leveranciers in Bangladesh. De uitvoering van dit programma zal nu versneld worden. 
Citaat uit de brief die C&A onder meer aan ons stuurde: "We zijn een door waarden gedreven groep voor wie mensen centraal staan en we zijn dan ook erg ontdaan over het verlies aan mensenlevens in Tazreen. Het verbeteren van de veiligheid en de arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens is een belangrijke doelstelling, maar deze tragedie maakt duidelijk dat het allemaal niet snel genoeg gaat. We moeten de dingen anders aanpakken. En we moeten bij onszelf beginnen: we waren al gestart met een herziening van onze volledige toeleveringsketen op basis van gedeelde waarden in combinatie met een engagement op het vlak van compliance en het welzijn van werknemers. Ons doel? Ervoor zorgen dat alle deelnemers op dezelfde golflengte zitten. We zullen onze eigen inspanningen nu vergroten en versnellen. We beseffen echter dat één onderneming de problemen van een hele sector niet kan oplossen. Daarom zullen we blijven samenwerken met gelijkgestemde detailhandelaars, leveringspartners en gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties om voor fundamentele positieve verandering in toeleveringsketens te zorgen...".

Europa: water is een mensenrecht?

Water is mensenrecht
Kan water een commercieel product zijn? Voor de Europese vakbond EPSU is het antwoord duidelijk ‘nee’. De Europese Unie en haar lidstaten moeten ervoor zorgen dat alle burgers dezelfde toegang tot water hebben. Watervoorziening moet een publieke dienst blijven.
De bewoners van het Portugese stadje Pacos de Ferreira kunnen getuigen waarom dit belangrijk is. Want bij hen kwam de watervoorziening in privéhanden. In enkele jaren tijd steeg de prijs van water er met 400 procent. De inwoners protesteerden dan ook hevig. 
De Europese commissie denkt er anders over en zet de deur open voor privatiseringen. Volgens eurocommissaris Michel Barnier doet de Commissie niets meer dan de markt openbreken. “Hoe meer spelers, des te meer druk op de prijs, des te beter voor de consument. We geven de gemeenten de mogelijkheid hun watervoorziening aan een privébedrijf toe te vertrouwen.” 
Uit een studie van de universiteit van Barcelona (2010) blijkt nochtans dat zo’n privatisering zelden de consument bevoordeelt of de prijzen verlaagt. De waterkwaliteit verslechtert omdat privébedrijven winst nastreven en andere normen hanteren om de infrastructuur te onderhouden en te vernieuwen. Bovendien kunnen kleine, lokale waterbedrijven onmogelijk concurreren met de grote spelers als Veolia, RWE en Thames Water. 
Doe mee 
Samen met armoede- en milieu-organisaties en vele anderen is EPSU met een campagne begonnen. Ze willen tegen september 1 miljoen handtekeningen verzamelen. Als ze hierin slagen, kunnen ze de Commissie verplichten om hun standpunt over dit universele recht op water te bespreken. Water moet in elke lidstaat beschikbaar, toegankelijk, betaalbaar en acceptabel zijn voor de mensen. 
Vind jij dit ook? Teken dan de petitie op www.right2water.eu/nl 
Bezoek right2water ook op facebook

Contacteer ons