Stop the Killings

Colombiaanse vakbondsleider Huber Ballesteros ontvangt Human Rights Award

huber ballesteros
Op 9 december, de vooravond van de internationale dag van de mensenrechten kwamen 200 mensen samen in Brussel om hun solidariteit te betuigen aan activisten uit het Zuiden. Het actieplatform Stop the Killings organiseerde er een ingetogen fakkelwake, gevolgd door de uitreiking van een mensenrechtenaward in de Brusselse Beursschouwburg.
Stop the Killings is een Belgisch actieplatform van 56 organisaties waaronder vakbonden en verschillende niet-gouvernementele en sociale organisaties. Omwille van de aanhoudende repressie van vakbondsmilitanten, activisten, journalisten en advocaten in landen als de Filipijnen, Colombia en Guatemala, zetten zij deze problematiek ieder jaar in de kijker. Dit jaar gebeurde dit met een Human Rights Award.
756 mensen brachten hun stem uit tijdens een publiekspoll.
Omstreeks 18u verzamelden de actievoerders aan het Centraal Station van Brussel voor een symbolische actie. Vanaan het Centraal Station liepen ze op ingetogen wijze naar De Beursschouwburg, waar om 19u de Human Rights Award werd uitgereikt. Na een kort voorwoord door Luis en Emilie van het actieplatform, reikte de jury de prijzen uit. De jury was samengesteld uit vooraanstaande personen uit het middenveld waaronder Serge Beel (11.11.11), Jacques Debatty (CNCD), Bieke Purnelle (Dewereldmorgen), Jean-Francois Pollet (Demainlemonde), Khadija Khourcha (ACV/CSC) en Werner Van Heetvelde (ABVV).
De prijs gaat naar Huber Ballesteros, ondervoorzitter van de Colombiaanse vakbond Fensuagro. Huber werd gearresteerd tijdens een nationale staking in augustus 2013. Tot op vandaag zit hij nog steeds in de gevangenis, samen met 150 vakbondsmilitanten van zijn vakbond. Colombia blijft het gevaarlijkste land voor vakbondsmensen. De internationale campagne voor de vrijlating van Huber is essentieel, en wil een signaal geven aan de Colombiaanse overheid dat sociale organisaties beschermd moeten worden in plaats van bedreigd. We hopen dat deze award daaraan kan bijdragen.
Edwin Castano, voorzitter van de Colombiaanse petroleumvakbond USO, was aanwezig en nam in naam van zustervakbond Fensuagro en in naam van Huber Ballesteros de prijs in handen. Hij bedankte de aanwezigen en wees op het belang van internationale solidariteitscampagnes zoals deze.
De avond werd afgesloten met een vleugje muziek. Opnieuw slaagden de organisaties van het platform 'Stop The Killings' erin om honderden mensen op de been te brengen voor deze actiedag.
Meer informatie: www.stopthekillings.be

Human Rights Award 2014

Stop the killings 2014
Op 09 december 2014 overhandigt Stop The Killings de jaarlijkse  ‘Human Rights Award’ aan één van de genomineerde individuen of organisaties die zich in 2014 positief of negatief hebben onderscheiden met betrekking tot de mensenrechtensituatie in hun land.
De officiële prijsuitreiking is voorzien om 19 uur in de Brusselse Beursschouwburg. Maar om 18 uur wordt de ceremonie al voorafgegaan door actiemoment aan het Centraal Station in Brussel. Daar willen de organisatoren publieke aandacht vragen voor het schandalige feit dat activisten en syndicalisten in het Zuiden worden vermoord, ontvoerd of gevangen gezet, omwille van hun engagement. Uiteraard ben je ook op dat actiemoment van harte welkom om mee je verontwaardiging te uiten. 

Breng je stem uit

Nog tot 30 november kan je zelf mee bepalen wie de Human Rights Award ontvangt. Hier kan je stemmen op de genomineerde die jouw voorkeur wegdraagt. 
Vorig jaar waren het de Filippijnse mensenrechtenadvocaten van de NUPL en de Colombiaanse regering Santos die in de prijzen vielen. Op basis van de vele, gemotiveerde stemmen uitgebracht door het publiek werd de ene gelauwerd als ‘Human Rights Defender’ en de ander als ‘Human Rights Violator’ van het jaar.
Dit jaar vervallen de categorieën en kies je zelf om met de prijs iemand te belonen of net aan te klagen. Uit de suggesties van de deelorganisaties heeft Stop The Killings alvast vier nominaties weerhouden, waarvoor de komende maand kan worden gestemd. Op basis van deze stemming zal een jury, samengesteld uit vooraanstaande figuren uit media, vakbonden en sociale organisaties, begin december een definitief oordeel vellen.

Filippijnse advocaten en Colombiaanse regering vallen in de prijzen

Op 10 december 2013 maakte Stop the Killings, een actieplatform van vakbonden en niet-gouvernementele organisaties, de winnaar van de eerste Human Rights Awards bekend. Daarmee vroeg het platform aandacht voor de repressie van mensenrechtenactivisten in het Zuiden.

De prijzen zetten dus geen acteurs of muzikanten in de schijnwerpers, maar individuen, organisaties of overheden die zich in positieve of negatieve zin hebben onderscheiden met betrekking tot de mensenrechtensituatie in hun land. In Colombia, Guatemala, Honduras en de Filipijnen is opkomen voor rechten immers nog steeds geen evidentie. Activisten worden er vermoord, ontvoerd of bedreigd omwille van hun engagement.
De avond begon met een symbolische actie aan het Centraal Station in Brussel, waar honderden sympathisanten steun betuigden voor syndicalisten, activisten, studenten, advocaten, … die het slachtoffer werden van repressie in de Filipijnen, Guatemala, Honduras en Colombia. Van het station trok de stoet naar gemeenschapscentrum 'De Markten' in Brussel waar de officiële prijsuitreiking plaatsvond. Het was een gala-avond in het teken van solidariteit, rechtvaardigheid en hoop. Na een korte voorstelling van de genomineerden maakte de jury de winnaars bekend.
In de categorie 'Human Rights Defender' van het jaar ging de prijs naar de Filipijnse National Union of People's Laywers (NUPL). NUPL is een advocatencollectief van vrijwilligers die juridische bijstand en vormingen geeft aan Filipijnse activisten. Omwille van hun werk krijgen ze zelf regelmatig doodsbedreigingen. In de categorie 'Human Rights Violator' van het jaar ging de prijs naar Colombia. Ondanks de vredesonderhandelingen die de Colombiaanse overheid begon met de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC), blijft straffeloosheid welig tieren in het land. Tijdens de maanden juli en augustus werden tijdens een algemene staking nog 262 mensen gearresteerd. De Colombiaanse overheid bevestigt daarmee haar bedenkelijke imago op gebied van mensenrechten.
Opnieuw slaagden de organisaties van het platform 'Stop The Killings' erin om honderden mensen op de been te brengen voor deze actiedag.
Meer info: www.stopthekillings.be

Stop The Killings reikt Human Rights Awards uit

Human rights award
Traditioneel vraagt Stop the Killings, een actieplatform van vakbonden en niet-gouvernementele organisaties op 10 december aandacht voor de repressie van collega’s in Colombia, Guatemala en de Filippijnen. Dit jaar doet het dit door middel van de prijsuitreiking. Het platform zal zowel de ‘Human Right Defender’ als de ‘Human Rights Violator’ van het jaar met een prijs belonen. Komen in aanmerking: mensen, organisaties of initiatieven die zich het afgelopen jaar in positieve of in negatieve zin hebben onderscheiden met betrekking tot mensenrechten in hun land. 
Het publiek en een speciaal samengestelde jury bepaalt wie de prijzen in ontvangst mag nemen. Tot eind november stellen we de genomineerden voor en willen we zoveel mogelijk mensen motiveren hun stem uit te brengen via onze website. Uiteraard is het de bedoeling deze mensen nadien ook naar Brussel te krijgen. Op 10 december zal een officiële prijsuitreiking worden georganiseerd in GC De Markten, om 19u, voorafgegaan door een actiemoment aan het Centraal Station, om 18u.

Contacteer ons