BNP Paribas

BNP Paribas sluit mondiaal akkoord met vakbond

bnp
In België vallen werknemers van BNP Paribas voor hun loons- en arbeidsvoorwaarden terug op afspraken onderhandeld door de vakbond en op nationale wetgeving. In gans de groep werken er 200.000 werknemers in 73 landen. Niet in elk van deze landen staan vakbonden sterk of ontbreekt er een goed wetgevend kader. De mondiale dienstenvakbond UNI Global Union was dan ook verheugd dat de directie met hen aan tafel ging zitten. Tal van gesprekken hebben geleid tot een mondiaal akkoord over fundamentele werknemersrechten. Ongeacht of je nu in Brazilië, Bahrein, Algerije, Indonesië,… tewerkgesteld bent, de directie heeft via dit akkoord beloofd een aantal basisrechten te respecteren en implementeren. Dit gaat van algemene afspraken over het recht op onderhandelen, recht om alarm te slaan bij onethische praktijken,… tot heel concrete over betaald ouderschapsverlof (14 weken voor moeders en 6 dagen voor vaders) en over een gegarandeerde gezondheids-, levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekering. Verder staan er afspraken in over een goede implementatie en opvolging van dit akkoord. Dit begint uiteraard met een goede communicatie naar al hun personeel toe. Daarnaast zal er jaarlijks een monitoring gebeuren in samenspraak met de vakbond. 

Contacteer ons