Bedrijfswagen of mobiliteitsbudget

vervoer
In ons land rijden 350.000 bedrijfswagens rond die ook voor privé doeleinden gebruikt worden. Blijkbaar kennen werkgevers dit loonvoordeel graag toe, want dit aantal neemt nog elk jaar toe. 
Er zijn echter redenen genoeg om anders om te gaan met een andere toekomst. Congestie, file, verkeersveiligheid, CO2 en fijn stof brengen onze gezondheid ernstige schade toe. De werkelijke (maatschappelijke) kostprijs van bedrijfswagens ligt dus flink hoger dan initieel in rekening gebracht. 
In het IPA 2017-2018 kwamen de sociale partners overeen om te investeren in een duurzaam mobiliteitsbeleid. Ze stellen voor bedrijfswagens in te ruilen voor een mobiliteitsbudget. Tegen 31/3 zouden de interprofessionele sociale partners in de NAR bekijken hoe dit budget kan uitgewerkt worden. Politici, werkgevers en vakbonden gaven echter al aan dat de omschakeling geen meerkost, loonverlies of negatieve impact op de budgetten van de sociale zekerheid mag teweeg brengen. 
Welke richting gaat het uit? Wordt aan de bezitters een keuzemenu aangeboden waarbij het ‘voordeel alle aard’ kan omgezet worden in een bijkomend loon? Is het een goed idee om het ‘mobiliteitsbudget’ te promoten door er een fiscaal vriendelijk statuut aan toe te kennen? Hoe groot moet dit voordeel zijn? Of beperken we de hele operatie tot een nieuwe fiscale behandeling van de tankkaart? In welke mate wordt er ruimte gecreëerd om vervoersalternatieven te ontwikkelen? En wat met wie (nog) geen bedrijfswagen heeft? Bestaat het risico niet dat werkgevers geneigd zullen zijn om vanaf nu alle loonsverhogingen als 'mobiliteitsbudget' in te kleuren? Als amper sociale bijdragen en belastingen worden geheven, hoe kan dan een duurzaam beleid ontwikkeld worden? 
Om als vakbondsafgevaardigde een onderbouwde visie te hebben over dit vraagstuk, nodigt het NVK haar vakbondsmilitanten uit om deel te nemen aan een studiedag over mobiliteit, bedrijfswagens en het mobiliteitsbudget. We doen een beroep op de expertise van de organisatie 'Traject, mobility management' (www.traject.be) die advies verleent over verkeer en mobiliteit. 
De studiedag vindt plaats op dinsdag 2 mei 2017 in Elewijt Center, Tervuursesteenweg 564 te 1982 Elewijt-Zemst.
Geïnteresseerd? Schrijf dan hieronder snel in en vraag tijdig je syndicaal verlof aan via je vakbondssecretaris. 
Op zoek naar meer informatie? Suur een mail kader@acv-csc.be.

Contacteer ons