Internationaal kadernieuws

Uni Europa bezoekt Europees parlement

Een aantal leden van de afdeling Professionals en Kaderleden binnen UNI Europa had een ontmoeting met afgevaardigden van het Europese parlement in Brussel. Onder hen ook het inspirerende Londense europarlementslid Claude Moraes en de secretaris van de Intergroup van het Europese parlement, Bruno Sel. 
Het gesprek ging o.a. over hoe ervoor te zorgen dat kaderthema's door de europese beleidsmakers worden aangepakt, de rol van vakbonden in het evenwicht tussen werk en privé, gezondheid en veiligheid, gegevensopslag in 'the cloud' en de impact van de situatie van Edward Snowden op het thema van de klokkenluiders. 
Op de foto: 
Achteraan: Trond Markussen, Norwegian Society of Engineers; Per Klok, Association of Nordic Engineers; Rui Santos, Portugual Bank Union. 
Vooraan: Pav Akhtar, UNI Global P&M Director; Birte Dedden, UNI Europa P&M Officer; Sandra Vercammen, UNI Europa P&M President and LBC-NVK union for professionals in Belgium en Ann-Heléne Westrup, Unionen union for professionals in Sweden. 

Eurocadres kiest voor jongeren

eurocadres jongeren
Op 28 en 29 november 2013 vond in Brussel het Eurocadres congres plaats. De activiteiten van het recente verleden en de prioriteiten voor de toekomst werden er opnieuw uitgetekend. Er werd tevens ook een nieuwe en verjongde bestuursploeg verkozen. Het enthousisme leeft om op de best mogelijke wijze de stem van de professionals en managers te laten horen in de Europese sociale dialoog. 
Wil je graag eens een kijkje nemen? Dat kan op www.eurocadres.com
Ter gelegenheid van het congress werden ook twee belangrijke actualiteitsresoluties aangenomen: over mobiliteit en jeugdwerkloosheid. Wij willen geen verloren generatie! Jongeren hebben recht op een toekomst.
De congresgangers stelden ook vast dat meer en meer politici een populistisch discours hanteren en pleiten voor een grotere afscherming van de eigen arbeidsmarkt. Eurocadres riep op om niet in populistiosche slogans mee te gaan: ‘Knowledge And Science Recognise No Borders: Europe Needs To Strengthen Freedom Of Movement’.

Contacteer ons