Statuut onderzoeker

Statuut Onderzoeker
De arbeidsvoorwaarden in de research en innovatiesectoren in (de lidstaten) van Europa verschillen onderling sterk van elkaar. Dit betreft zowel de openbare als de privésector, de universiteiten, de industrie als het fundamenteel of toegepast onderzoek. 
Er bestaan veel verschillende individuele en collectieve overeenkomsten die afhankelijk zijn van de ontwikkeling, cultuur en wetgeving van een bepaald Europees land. 
Vakbonden uit 10 verschillende lidstaten slaan de handen ineen in het IREER-project (Industrial Relations for EU Excellence in Research Sectors). Uitgangspunt zijn 12 belangrijke elementen die de sleutel vormen om arbeidsovereenkomsten te verbeteren. Dit resulteerde in een document ‘Criteria voor goede contracten: Naar uitmuntendheid in de Europese onderzoeksruimte’. De tekst werd vertaald in het Nederlands. Je kan de brochure downloaden op de website van de Europese kadervakbond Eurocadres. 
Eurocadres is een erkende Europese sociale partner die bijna 6 miljoen hogeropgeleide werknemers vertegenwoordigt uit alle sectoren van het bedrijfsleven en de openbare diensten. In het Engels spreekt men niet van ‘kaderpersoneel’ maar van ‘Professional & Managerial staff’, kortweg ‘P&MS’ genaamd. 
Eurocadres werkt samen met het Europees Vakverbond (ETUC). Ze werkt standpunten uit die een antwoord bieden op de arbeidsvraagstukken van hogeropgeleiden en leidinggevenden. Eurocadres probeert een vertaalslag te maken naar het sociaal overleg in de lidstaten. En dat is weer belangrijk voor jou als jong kaderlid in een bedrijf.

Contacteer ons