Diversiteit werkt

Diversiteit
De kennismaatschappij zet steeds meer hoog opgeleide werknemers in. Expertise is belangrijk maar bij een harmonieuze samenleving hoort ook een wisselwerking tussen alle vormen van cultuur, kennis en vaardigheden. Een duurzaam beleid laat dit proces zich uitspreiden over een langere periode dan een boekhoudjaar of een conjunctuurbeweging. Respect voor diversiteit betekent capaciteitsverhoging voor onderneming en samenleving. Beslissingen zijn waardevoller wanneer ze over een breder draagvlak beschikken. 
Bij het ‘kaderpersoneel’ zijn de mannen in de meerderheid. In heel veel raden van bestuur zetelen zelfs geen vrouwen. Nochtans zijn zij de grootste bevolkingsgroep en in de meerderheid aan onze universiteiten. Waar wachten we op om het haantjesgedrag, dat verantwoordelijk is voor een verengde visie op management, over boord te gooien? 
En waar is de stem van de jongeren, de allochtonen en de arbeidsgehandicapten? 
Kaderleden weten hoe productieprocessen tot stand komen en willen via hun actieve vakbondsinbreng de motor zijn van het diversiteitsbeleid. 

NVK standpunten

  • Het NVK zal alle actiepunten aan een gendertoets onderwerpen: het HR beleid, het aanwervings- en promotiebeleid, de samenstelling van raden van bestuur en niet in het minst onze eigen vakbondsstructuren. 
  • Stereotiepe HR criteria, die ongelijkheid creëren, willen we verdringen door een open aanwervings- en promotiebeleid. Sociaal overleg zorgt voor maat- en paswerk in functie van de aard van de achtergestelde groep en de drempels die soms heel discreet de in- en doorstroom regelen.

Contacteer ons