Ethische gedragscode bij kaderleden

Ethische gedragscodes
Concurrentiedruk en hoge verwachtingen van aandeelhouders en management zorgen ervoor dat soms gewerkt moet worden aan het randje van de wettelijkheid. Ondernemers en werkgevers schuiven dreigende risico’s zoveel mogelijk opzij en dekken zich in met allerlei gedragscodes voor hun kaderpersoneel. De zondebok is dan gauw gevonden.

Gedragscodes

In specifieke situaties ondervinden kaderleden dat het moeilijk is om binnen het kader van de voorgeschreven gedragscodes te handelen. De druk is vaak subtiel maar steeds aanwezig en kent veel gezichten: verhoor door een compliance officer, aantasting van de privacy, verdenking van belangenvermenging, stress. Soms gaat het er ook minder subtiel aan toe en volgt een blamage, dreigen sancties en in het ergste geval ontslag. Dit creëert een gevoel van onbehagen.

Sociaal overleg

Meer en meer kaderleden en professionals vragen hulp en sociale bescherming. Het NVK wil de organisatiestructuur bespreekbaar maken gezien kaderleden een centrale functie vervullen. Hun engagement voor de onderneming is niet te verzoenen met een sfeer van onbehagen en wantrouwen. Een onderneming die een onvolledige of dubbelzinnige communicatiecultuur hanteert met zijn kaderpersoneel draait met een sputterende motor. Oude hiërarchische organisatiestructuren kunnen innoveren en verbeteren. Het sociaal overleg heeft hier een belangrijke rol te vervullen.

NVK actiepunten

  • Niet alleen de gedragscodes, maar de hele opbouw van de organisatie, moet besproken worden in het sociaal overleg. Kaderleden moeten actief bij dit sociaal overleg betrokken worden.

Contacteer ons