Werken over de grenzen

Hoog opgeleide werknemers houden van mobiliteit. Grenzen zijn snel overschreden en ten slotte is België slechts 30.000 km² groot. Ook al hebben we het graag over het vrij verkeer in Europa, landsgrenzen blijven bestaan en hebben hun effect op loon- en arbeidsvoorwaarden. Elk land heeft nu eenmaal zijn ‘eigen’ wetgeving en collectieve akkoorden. 
Er blijven momenteel nog belangrijke hinderpalen die een verblijf of werk in een ander land bemoeilijken. De ervaring leert dat een boeiende en uitdagende job in het buitenland goed voorbereid moet worden om succesvol te zijn. Het NVK integreert zich op Europees niveau in een netwerk van Europese vakbonden en werkt mee aan het project MOBIL-NET van EUROCADRES. 

Actiepunten 

  • Kaderleden kunnen in het sociaal overleg afspraken maken met de werkgevers om de arbeidsvoorwaarden bij een tijdelijke buitenlandse tewerkstelling te verbeteren. 
  • Mobiliteit en erkenning van diploma’s gaan hand in hand. We pleiten voor een Europees netwerk dat kwalificaties erkend. 
  • (Aanvullende) sociale zekerheidsrechten verschillen heel sterk van land tot land. De opgebouwde rechten zijn momenteel onvoldoende “meeneembaar”. Een harmonisatie op Europees vlak is wenselijk.

Contacteer ons