Transparant loonbeleid, ook voor kaderleden

Inkomen
Een mix van financiële en niet-financiële elementen maakt het belonen vandaag steeds ingewikkelder. Vast loon boet in, prestatiebeloning en extra legale voordelen winnen aan belang. Gezien de enorme variatie tussen de werknemers lijkt het principe ‘loon naar werken’ eerlijk. Dat een aantrekkelijk loonpakket ook uit flexibele loonelementen bestaat, mag echter niet als alibi gebruikt worden om het basisloon uit te hollen. Of om via fiscaal gunstige regimes de sociale zekerheid uit te melken of om als hefboom te dienen om de loonkost te drukken. Werkgevers kiezen vaak voor een sterk geïndividualiseerd loonbeleid om zo het engagement van de werknemers te verhogen en ze aan hen te binden. Wij willen de transparantie, de objectiviteit en het rechtvaardigheidsgevoel verhogen via collectief overleg over de meetinstrumenten. Gelijk loon voor gelijk(waardig) werk is ons uitgangspunt. 

NVK standpunten 

  • Het loonbeleid in de onderneming maakt deel uit van het sociaal overleg. Daarom moet het worden gekaderd in een functieclassificatieproject dat jobs weegt op basis van vooraf bepaalde en duidelijk omschreven functiekenmerken zoals complexiteit, verantwoordelijkheid, autonomie, … Gelijkaardige functies verdienen hetzelfde functieloon. 
  • Daarnaast kunnen ook persoonskenmerken zoals competentieniveau, prestatieniveau, e.d. meegenomen worden voor het bepalen van het loon. Men betaalt iemand dus niet alleen voor wat men doet (pay for the job), maar ook voor de manier waarop die werknemer de functie invult (pay for competence, pay for performance). 
  • We streven naar recurrenter en duurzamer loon door 'korte termijn' te vervangen door duurzame criteria. 

Praktisch 

Bezoek www.startersloon.be als je meer wilt weten over je beginsalaris 
Bezoek www.salarisadvies.be als je meer wilt weten over je salaris als je al een paar jaar werkervaring hebt.

Contacteer ons