Creatief in opdracht

Intelectuele rechten
Het vermogen om te creëren zit in de aard van de mens. Velen zijn zich niet bewust van de waarde van hun creatie. Maar als er geld kan worden verdiend ontstaat plots een ‘marktlogica’ en verschijnen de ‘zakenlui’ op het toneel. 
Het ‘intellectueel eigendomsrecht’ regelt het eigendomsrecht van creaties. In essentie gaat het om een moreel recht en een vermogensrecht. Het eerste is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Het erkent de betrokken persoon als ontwerper. Het tweede geeft de eigenaar van het recht de kans om de creatie economisch te verzilveren en is overdraagbaar. 
Als werknemers tijdens hun job creatief zijn, raken twee rechtsgebieden elkaar: het intellectueel eigendoms- en het arbeidsrecht. Het eerste heeft een economische doelstelling (marktregulering), het tweede een sociale (evenwicht in de machtsverhouding tussen werkgever en werknemer). Beide rechtsstelsels evolueerden los van elkaar zodat de positie van de creatieve werknemer in veel gevallen onduidelijk is. 
Het arbeidsrecht gaat ervan uit dat de werknemer, als tegenprestatie voor de geleverde arbeid onder het gezag van de werkgever, loon ontvangt. Maar de werkgever heeft niet altijd automatisch recht op de ‘vrucht van de arbeid’. Dit hangt af van de omstandigheden waarin de creatie tot stand komt: een dienstafhankelijke of een vrije creatie. 

NVK standpunt 

Wanneer de werkgever de afgeleide rechthebbende is, moet hij over een rechtsgeldig overdracht bewijs beschikken alvorens het economisch voordeel te verzilveren. Goed sociaal overleg zal de modaliteiten van de overdracht op voorhand vastleggen.

Contacteer ons