Werkbaar leiding geven

Leidinggeven
Leiding geven maakt je job interessanter: uitdagingen, zelfstandigheid, het nemen van verantwoordelijkheid, en nog veel meer. Minder aanlokkelijk zijn de (te) hoge verwachtingen van medewerkers en management, de vaak te hoge werkdruk en het verzoenen van tegenstrijdige opdrachten en doelstellingen. 
De Werkbaarheidsmonitor, een onderzoek van de Stichting Innovatie & Arbeid toonde aan dat ook kaderleden met werkbaarheidsproblemen kampen. Kaderleden hebben nood aan een ondersteunend management, een goede balans tussen werk en privé en regelmogelijkheden. 
Wie goed leiding geeft, beschikt meestal over een flink pak sociale vaardigheden maar als allerlei belemmeringen de organisatieontwikkeling hinderen (bv. gebrek aan visie van het management, het afwezige management, hinderlijke ethische gedragscodes, nutteloze gewoontes, , …) wordt de organisatie en daarmee jouw functie stuurloos. 
Zowel medewerkers als leidinggevenden voelen dit aan. Je merkt het aan een gebrek aan engagement, werkstress, motivatieproblemen, gebrekkige leermogelijkheden en een moeilijke combinatie werk-gezin. 

NVK actiepunten 

Een pasklaar recept, om met de uitdagingen van een leidinggevende job om te gaan, bestaat niet. Het is belangrijk om je ervaringen te delen. Het NVK biedt je een netwerk om te overleggen met collega’s in dezelfde positie. 
Bij de voorstelling van de sociale balans in het preventiecomité wordt het HRM-beleid besproken in het CPBW. Via een jaarlijkse HRM-audit worden vragen gesteld over de impact van het personeelsbeleid: Functioneringsgesprekken, vormingsplannen die niet alleen de technische expertise maar ook de coachende vaardigheden verhogen, loopbaanontwikkeling, ….

Contacteer ons