Themawerking

Kaderleden zijn bedienden. Maar de positie van kaderleden is niet altijd zo eenduidig. Vaak zitten ze geprangd tussen de belangen en verantwoordelijkheden van enerzijds de werkgever, anderzijds het overig personeel. Het 'statuut' vertrouwenspersoneel maakt de zaken vaak nog ingewikkelder. 
Vandaar dat het NVK speciale aandacht schenkt aan thema's binnen het arbeidsrecht die vooral het kaderpersoneel aanbelangen of waar het kaderpersoneel binnen de totale werknemersgroep een ietwat andere positie inneemt. 
Welke thema's vind je in deze rubriek? 

Contacteer ons