Stressbarometer

campagne burnout
Met deze campagne willen we het taboe doorbreken. Bij alle werknemers. Ook kaderleden en leidinggevenden. We willen iedereen aansporen na te denken over oorzaken en gevolgen.
De afgevaardigden van de LBC-NVK gaan ermee aan de slag en maken werk van een goed preventieplan om stress en burn-out te voorkomen.
Tijdens de campagneperiode 7-20 oktober hebben een groot aantal bedienden en kaderleden, waaronder leidinggevenden, de stressbarometer ingevuld. Van hen wilden we weten hoe zij op het werk geconfronteerd worden met stress of burn-out. Of zij zelf slachtoffer zijn, of mensen om zich heen onder druk staan. En hoe het management daarmee om gaat. Die gegevens zijn we nu aan het verwerken. We berichten hierover van zodra we hiermee klaar zijn.
Lees er alvast meer over in onze stressfolder en sta even stil bij jouw stress en kwaliteit van het werk.

Contacteer ons