Workshops burn-out

Traject "De rol van leidinggevenden bij burn-out"

logo met tekst burn-out

Je rol als leidinggevende in preventie en remediëren van burn-out

Stress en burn-out zijn een toenemend probleem. Ook bij kadernetwerk NVK neemt het aantal vragen van hoger opgeleide werknemers en kaderleden toe. Samen met het Centrum voor Loopbaanontwikkeling heeft het kadernetwerk een aantal initiatieven rond burn-out opgezet. 
Ben je leidinggevende en verantwoordelijk voor een team van medewerkers? Wil je meer inzicht in de signalen en oorzaken van een burn-out? Wil je collega’s in een stress situatie beter begeleiden? Wil je een rol spelen in het beheersen van psychosociale belasting of bij de her-inschakeling van collega’s na een burn-out.
Om je hierbij te helpen, bieden het NVK en het Centrum voor Loopbaanontwikkeling, na de succesvolle reeks in het najaar van 2015, opnieuw een traject rond burn-out voor leidinggevenden aan. 
Ook niet-leden kunnen de workshops volgen onder voorwaarden. Zie praktische info.

Algemene infosessie: 9 mei (18-20.30 uur) 

Deze workshop helpt om je kennis over burn-out en inzicht in het fenomeen aan te scherpen. Verschillende facetten van deze problematiek komen aan bod: symptomen, verloop, verschil met depressie of overspannen zijn…  Misverstanden en vooroordelen over burn-out worden uit de taboesfeer gehaald. Deze inzichten komen van pas als leidinggevende, in de contacten met de collega’s-werknemers en verantwoordelijken van je organisatie of bedrijf.
Wil je de volgende workshops volgen, dan is je deelname aan de algemene infosessie een voorwaarde.

Preventief werken rond burn-out in je team: 24 mei (13.30-17 uur)

Burn-out lijkt wel een modewoord. In elk team duikt de energieziekte op. Ben jij je als leidinggevende bewust van de stress in je team? Herken je de signalen bij je medewerkers die duiden op een ongezond stressniveau? Kan je open en gepast spreken over burn-out met collega’s en je eigen leidinggevenden, met de personeelsdienst? Zoek je naar manieren om stress aan te pakken in een vroeg stadium? In deze namiddagsessie leer je de vroege symptomen van een burn-out te herkennen en bespreekbaar te maken.

Weer aan het werk na burn-out: het terugkomproces begeleiden: 7 juni (13.30-17 uur) 

Vroeg of laat bezwijkt een of meerdere van je medewerkers misschien onder stress. Is burn-out ook een feit in jouw team? Wil je het gesprek aangaan met de thuisblijver? Wil je vermijden dat er een taboe groeit rond de afwezigheid van een collega? Wil je meer te weten komen over het verloop van deze energieziekte en zo goed mogelijker de re-integratie van je collega voorbereiden? In deze namiddagsessie leer je meer over de geleidelijke opbouw en het trage verloop van het herstel. We hebben het over veerkracht en de oorzaken van burn-out die liggen in het werk. Je krijgt handvaten aangereikt om de terugkomst van je collega te bespreken.

Prakemptytische info

Alle initiatieven vinden plaats in de gebouwen van LBC-NVK, Sudermanstraat 5 in Antwerpen.
Inschrijven
Inschrijven kan hier.
De inschrijving van niet-leden is in orde na storting van het overeenkomstig bedrag (zie onder kostprijs).
Kostprijs
  • Gratis voor leden van LBC-NVK en ACV.
  • Voor niet-leden: 100 euro
Gelieve het bedrag te storten op LBC-NVK-rekeningnummer BE57 8939 4400 1035 met vermelding van “CLO NVK workshops + naam en voornaam”
Nog vragen
De algemene infosessie op 9 mei staat open voor een grote groep deelnemers. Bij de twee andere initiatieven is maar plaats voor een beperkte groep.

Contacteer ons